Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies. Více informací

Ford financování
 
Rozvoj sériové výroby

Henry Ford uvedl v život první pásovou výrobu v roce 1913 a způsobil tím zásadní převrat ve výrobním procesu modelu T. Montážní linka v první Fordově továrně v Highland Parku v Michiganu se stala vzorem sériové výroby na celém světě. Od Henryho Forda se svého času učil i nejznámější československý podnikatel Tomáš Baťa, který strávil celý rok jako řadový dělník u montážní linky zdejších automobilových závodů. Po návratu do rodného Zlína zavedl ve své firmě po Fordově vzoru pásovou výrobu.

Důvody, které k tomu vedly

Henryho záměrem bylo vyrábět co největší množství automobilů co nejjednodušší konstrukce za nejnižší možnou cenu. V té době bylo vlastnictví automobilu výsadou horních deseti tisíc. Cílem Henryho Forda bylo „dát světu kola“ a vyrábět vůz dostupný široké veřejnosti.

První Fordovy techniky

Zpočátku Ford vyráběl vozidla stejně jako ostatní výrobci, kdy jedna skupina několika dělníků vyráběla celý vůz od začátku do konce. Rodící se automobil stál během výroby na zemi a mechanici a jejich podpůrný tým brali součástky a vraceli se k vozu, který postupně od podvozku smontovali. Později byla auta na pracovních stolech, které bylo možné přesouvat od jednoho týmu pracovníků k dalšímu. To sice urychlilo výrobní proces, ale Ford stále potřeboval k sestavení „ručně vyrobeného“ automobilu kvalifikované pracovní týmy, takže produktivita práce byla nízká a cena vozu se musela držet vysoko, aby pokryla náklady na mechaniky.

První krok k automatizaci nastal, když Henry a jeho inženýři vyvinuli stroje schopné vyrábět součástky pro automobil ve velkém.

Pokus

Hlavní překážkou ke splnění Fordova snu o masové spotřebě dosažené pomocí masové výroby byla stále nízká produktivita. Proto uskutečnil pokus. Rozmístil dělníky na určená místa a k podvozkům přivázal lano. Podvozky se tak posouvaly a zároveň zastavily přesně v místech, kde stáli dělníci. Každý z nich provedl na montáži určitý úkon, až bylo nakonec smontováno celé vozidlo.

Výsledek

Henry Ford stavěl na základních principech prvních průkopníků, jako byl Elihu Root, který vymyslel montážní proces pro Samuela Colta. Rozdělil výrobní proces na jednotlivé fyzicky a technicky nenáročné operace, a tak ho zjednodušil. Tento postup neustále zdokonaloval a vize sériové výroby se blížila skutečnosti.

Henry použil vzájemně zaměnitelné části, které mohli snadno smontovat i nekvalifikovaní dělníci, čímž snížil závislost na kvalifikovaném personálu a výrobní náklady. Celý proces ještě zdokonalil zavedením vodorovných a svislých přepravníků a maximální produktivitu práce zajistil optimálním rozmístěním lidí i nástrojů.

Ať se to hýbe

V každém oddělení byl výrobní proces rozdělen na základní úkony, takže se rychlost výroby zvýšila až čtyřikrát. Tyto dílčí montážní linky byly vytvořeny v každé sekci až, jak Henry jednou poznamenal, „se vše v továrně hýbalo“.

Finální pohyblivá montážní linka

Posledním krokem bylo vytvoření finální pohyblivé montážní linky. Na jejím začátku byl holý podvozek, který se pohyboval podél linky a postupně procházel jednotlivými pracovišti, aby na konci vyjel hotový automobil poháněný vlastní silou. Zásobovací linky podél cesty byly synchronizovány tak, aby včas dodávaly správné součástky.

Sklízí své ovoce

Tato kombinace přesnosti, plynulosti a rychlosti uvedla sériovou výrobu do života. Výroba Modelu T v Highland Parku dosáhla rekordní úrovně, když každých deset vteřin opouštěl linku hotový automobil. Ford mohl snížit ceny, zdvojnásobit minimální denní plat na pět dolarů, vyrábět špičkový výrobek a ještě být ziskový.

V té době Ford každoročně vyráběl dva miliony vozů modelu T, který se prodával za pouhých 260 dolarů.

Model T zahájil převrat také na venkově. Pět dolarů denně a Fordova filozofie započaly sociální revoluci, zatímco pohyblivá montážní linka odstartovala průmyslovou revoluci.