Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies. Více informací

 
O našem dodavatelském řetězci
Automobilový průmysl má jeden z nejsložitějších dodavatelských řetězců ze všech oborů.

Mezi výrobcem automobilu a zdrojem surovin často existuje šest až deset úrovní dodavatelů, kteří se tak podílejí na výrobním procesu.

Stejně jako ostatní automobilové společnosti spoléháme na tisíce těchto dodavatelů, že nám poskytnou materiály, díly a služby, které jsou nutné k výrobě našich konečných produktů. Šířka, hloubka a vzájemná propojenost dodavatelského řetězce zvyšuje náročnost při řízení podniku a otázek udržitelnosti.

Společnost Ford vypracovala řadu chytrých a efektivních řešení těchto problémů.

• Byli jsme prvním výrobcem vozidel, který vzal na vědomí, že ochrana lidských práv v našich provozech a dodavatelském řetězci představuje důležitý aspekt udržitelnosti.

• Naše strategie pro lidská práva zahrnuje dodržování našeho kodexu lidských práv, základních pracovních podmínek a podnikové odpovědnosti (Policy Letter 24), stejně jako hodnocení dodržování kodexu v našich provozech i u našich dodavatelů. Do této oblasti spadá také školení dodavatelů a zvyšování jejich způsobilosti v oblasti udržitelnosti jejich provozů.

• Vyzýváme naše dodavatele, aby se zabývali otázkami udržitelnosti a také možnými riziky ve svých provozech i dodavatelských řetězcích. K tomu jim poskytujeme potřebné nástroje, ze kterých několik jmenujeme níže.

→ Nechali jsme vytvořit podrobné průvodce zdroji a sponzorované prezentace odborníků na příslušná témata v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a emisí skleníkových plynů.

→ Poskytujeme formuláře pro sledování a vykazování emisí a rozvoj etického kodexu

→ Nabízíme školicí materiály, které jsme vytvořili, a rovněž poskytujeme informace a návody k našim procesům legislativní shody a školení.

Působíme v průmyslu s vysokým tempem, kde dochází k neustálým změnám a k rozvoji dopravy, technologií i výrobních procesů. Proto se snažíme spolupracovat s dodavateli takovým způsobem, abychom dokázali řešit všechny problémy a obavy, které se mohou průběžně vyskytnout.