Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies. Více informací

 
Mobilita: myslíme dopředu
Usilujeme o to, abychom splňovali vaše potřeby jakožto váženého zákazníka společnosti Ford. Je rovněž důležité, abychom se nadále zabývali celosvětovou udržitelností a otázkami, které nás všechny mohou v budoucnu ovlivnit.

Naše schopnosti proto směřujeme k inovovacím a k budování partnerství, abychom vyvinuli taková řešení pro budoucí mobilitu, která budou reflektovat světový vývoj. 

Co rozumíme pod pojmem mobilita?

Ve společnosti Ford definujeme mobilitu jako: možnost, aby se lidé, zboží a služby dostali tam, kam potřebují nebo chtějí, a to bezpečně, efektivně a za rozumnou cenu, přitom takovým způsobem, který je pro zákazníka co nejjednodušší a příjemný.

Naším cílem je zajistit, aby byla mobilita dostupná jak ekonomicky, tak ekologicky i společensky. 

Náš Plán pro mobilitu, vyhlášený v roce 2012, kladl důraz na náš způsob myšlení v oblasti dopravy a snažil se přitom načrtnout, jak by mohlo toto odvětví vypadat kolem roku 2025 a později.

Tento plán popisoval rovněž typy technologií, obchodní modely, produkty a partnerství, která potřebujeme k tomu, abychom v budoucnosti dosáhli našich cílů. Stanovili jsme si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle tak, abychom dokázali řešit problémy v oblasti systémů mobility dnes i v budoucnu, a to zejména v souvislosti s rostoucím zalidněním a urbanizací světa.

Prozíravější myšlení

V roce 2015 jsme vyhlásili iniciativu Ford Smart Mobility (chytrá mobilita Ford). Hnacím motorem nové iniciativy jsou inovace a jejím posláním je povznést společnost Ford na novou úroveň v poskytování konektivity, mobility a samořídících motorových vozidel, dále ve využívání „velkých dat“ s co nejvyšší účinností a v zlepšování zákaznických zkušeností.

Během celosvětových experimentů s mobilitou jsme otestovali nové koncepty, vyhodnotili jejich dopad na životní prostředí a posoudili jejich hodnotu.

Pořádáme globální soutěžní sérii Innovate Mobility Challenge, čímž demonstrujeme náš otevřený přístup k inovacím při objevování řešení v oblasti mobility po celém světě.