Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies.

Více informací

Otec a syn
 
Ochrana dat
Ochrana dat
Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Ford na ochranu dat na Internetu. K této informaci se vztahuje také řada často kladených otázek (FAQ), které jsou též k dispozici online. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Ford Motor Company s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8.
 
Zásady ochrany dat na Internetu 
Společnost Ford Motor Company s. r. o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.
Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo skupinu společnosti Ford Motor Company Group1, mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými Ford pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.
Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání s Ford Credit) nám v tom mohou zabránit.
Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Ford Motor Company s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8.
 
  
1Skupina Ford Motor Company Group (dále jen "FMC") je společnost se sídlem ve Spojených státech amerických a v souvislosti s těmito Zásadami ochrany soukromí zahrnuje ty společnosti, ve kterých Ford vlastní nejméně 50 % společnosti (sem patří společnosti Ford v jednotlivých zemích a společnosti uvedené níže). Pro účely této smlouvy společnost Ford zahrnuje také automobilku Mazda, ve které Ford vlastní méně než 50 %.
 • Ford Credit
 • Lincoln
Cookies
V následujícím textu se dozvíte, co jsou soubory cookie a jak se používají. 
 
Co je cookie? 
Cookie je informace v podobě textového řetězce. Tento řetězec je obsahem cookie souboru, který webový server ukládá do webového prohlížeče ve vašem počítači, aby si vás zapamatoval. Soubory cookie pomáhají webovým serverům rychleji uspořádat obsah svých stránek tak, aby odpovídal vašim preferovaným zájmům. Většina významných serverů soubory cookie využívá. Samotné soubory cookie nelze používat k vaší identifikaci.
Cookie běžně obsahuje název domény, z které pochází, dobu své existence a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jednoznačné číslo.

Tento webový server používá dva typy souborů cookie:

 • dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči jen v průběhu trvání relace.
 • trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem webovém prohlížeči mnohem déle (jak dlouho, to závisí na době existence konkrétních souborů cookie).
    

Jak tento webový server soubory cookie používá a které informace do nich ukládá? 
Dočasné soubory cookie:

 • vám dovolují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje
 • zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím

Trvalé soubory cookie:

 • pomáhají nám jednoznačně vás identifikovat (pomocí čísla, takže nejste identifikováni osobně), jestliže opětovně navštívíte náš server
 • umožňují nám uzpůsobit obsah stránek a reklamy tak, aby odpovídaly vašim preferovaným zájmům, a zamezují opakovanému zobrazení téže reklamy
 • slouží k vytváření anonymních statistických údajů, pomocí kterých zjišťujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a můžeme tomu přizpůsobovat jejich strukturu; neumožňují nám osobně vás identifikovat
   

Cizí soubory cookie 
Přes tento webový server k vám mohou přicházet soubory cookie vytvořené jinými servery. Slouží k následujícím účelům:

 • obsluhují reklamu na našem serveru a sledují, zda na ni uživatelé kliknutím reagují
 • umožňují řídit, jak často se vám určitá reklama zobrazuje
  pomáhají přizpůsobit obsah stránek vašim preferencím
 • zjišťují počet neznámých návštěvníků našich stránek
  zajišťují zabezpečení nákupních košíků a transakcí
   
    
   

Jak odstranit soubory cookies
Veškeré soubory cookies, které byly nainstalovány do příslušné složky vašeho internetového prohlížeče, lze snadno odstranit.

Následující postup platí pro Průzkumník Windows:

 • Spusťte program Průzkumník Windows.
 • Klikněte na tlačítko „Hledat“ na nástrojové liště.
 • Zadejte do vyhledávacího pole výraz „cookies“ a zvolte hledání typu „Soubory a složky“.
 • Klikněte na „Zahájit hledání“.
 • Dvakrát klikněte na nalezené složky.
 • Označte kterýkoli soubor typu „cookies“.
 • Stiskněte tlačítko „Delete“ na klávesnici.
 • Pokud používáte jiný správce souborů než Průzkumník Windows, informace o umístění souborů cookies naleznete v nápovědě daného programu.

Povolení a zakázání souborů cookies
V nastavení internetového prohlížeče máte možnost povolit nebo odmítnout přijímání souborů cookies. Pokud však tyto soubory zakážete, některé interaktivní prvky našich stránek mohou být nefunkční. Chcete-li být upozorněni před uložením souboru cookies na pevný disk svého počítače, řiďte se následujícími pokyny:

Používáte-li Internet Explorer 6.0:

 • Zvolte nabídku „Nástroje“.
 • Vyberte „Možnosti internetu“.
 • Klikněte na záložku „Soukromí“.
 • Upravte nastavení přemístěním posuvníku.
 • Klikněte na „OK“.
 • Přejděte do složky se soubory cookies.
 • Odstraňte veškeré soubory v této složce.
 • Po odstranění souborů nezůstanou ve vašem počítači žádné soubory cookies a váš internetový prohlížeč nebude žádné další soubory cookies přijímat.

Používáte-li Internet Explorer 7.0:

 • Ukončete program Internet Explorer 7 a zavřete všechna okna programu Průzkumník Windows.
 • Klikněte na „Start“, poté „Spustit“, zadejte „inetcpl.cpl“, stiskněte ENTER.
 • V záložce „Obecné“ klikněte na „Odstranit“ v sekci Historie prohlížení dialogového okna Vlastnosti internetu.
 • V dialogovém okně Odstranit historii prohlížení klikněte na „Odstranit soubory cookie“.
 • V dialogovém okně Odstranit soubory cookie klikněte na „Ano“.

Používáte-li Internet Explorer 8.0:

 • Klikněte na „Bezpečnost“ na příkazové liště.
 • Zvolte „Odstranit historii prohlížení“.
 • Vyberte soubory cookies a klikněte na „Odstranit“.
 • Alternativou může být nová funkce programu Internet Explorer 8, která dovoluje uživatelům prohlížet Internet, aniž by byly zaznamenávány jakékoli informace o navštívených stránkách (včetně souborů cookies). Funkci aktivujete takto:
  • Klikněte na „Bezpečnost“ na příkazové liště.
  • Zvolte možnost „Procházení se službou InPrivate“.

Používáte-li Internet Explorer 9.0:

 • Klikněte na „Zabezpečení“ na příkazové liště.
 • Zvolte „Odstranit historii prohlížení“.
 • Vyberte soubory cookies a klikněte na „Odstranit“.
 • Alternativou může být funkce programu Internet Explorer 9, která dovoluje uživatelům prohlížet Internet, aniž by byly zaznamenávány jakékoli informace o navštívených stránkách (včetně souborů cookies). Funkci aktivujete takto:
  • Klikněte na „Bezpečnost“ na příkazové liště.
  • Zvolte možnost „Procházení se službou InPrivate“.

Pokud používáte některou ze starších verzí programu Internet Explorer, která není v tomto přehledu uvedena, navštivte prosím webové stránky společnosti Microsoft a nainstalujte si novější verzi.

Používáte-li Mozilla Firefox:

 • Zvolte „Nástroje“, potom „Možnosti“ (nebo „Upravit | Předvolby“ v Linuxu).
 • Zvolte „Soukromí“.
 • Na panelu Cookies klikněte na „Zobrazit Cookies“.
 • Chcete-li odstranit jeden soubor cookies, označte ho v seznamu a Klikněte na „Odstranit cookies“.
 • Chcete-li odstranit všechny soubory cookies, Klikněte na tlačítko „Odstranit všechny cookies“.

Používáte-li Google Chrome:

 • Zvolte v nabídce „Nástroje“ položku „Možnosti“.
 • Klikněte na kartu Pod pokličkou a vyhledejte část „Ochrana osobních údajů“.
 • V části Nastavení souborů cookies klikněte na tlačítko „Zobrazit soubory cookies“.
 • Chcete-li smazat celý seznam, klikněte na tlačítko „Odebrat vše“.
 • Chcete-li smazat konkrétní soubor cookies, vyberte web, který soubor vytvořil, a klikněte na tlačítko „Odebrat“.
 • Až budete hotovi, klikněte na tlačítko „Zavřít“.

Používáte-li Safari:

 • Zvolte „Preferences“ z nabídky Safari.
 • Klikněte na ikonu „Security“.
 • Klikněte na tlačítko „Show cookies“.
 • Vyberte soubory cookies, které chcete odstranit.
 • Stiskněte tlačítko Remove.

PRŮVODCE SOUBORY COOKIE

V zájmu uživatelské přívětivosti a možnosti speciálně upravit obsah stránek pro každého návštěvníka využívá společnost Ford na svých webových stránkách technologie jako cookies, pixely a místní úložiště. Tento průvodce vám co nejsrozumitelnější formou vysvětlí, co to cookies jsou, jaký je účel cookies použitých na webu společnosti Ford a jaké máte možnosti je omezit či smazat.

 

Co je to cookie?

Technologii cookies (angl. koláček, sušenka) používá téměř každá webová stránka. Cookie je malý soubor, jenž si pamatuje různá nastavení internetové stránky. Při první návštěvě stránky se tento soubor prostřednictvím prohlížeče uloží v počítači, a když při další návštěvě ze stejného počítače prohlížeč zjistí, že se na vašem počítači nachází relevantní cookie (která např. obsahuje název stránky), využije data, jež cookie obsahuje, a odešle je zpátky na stránky. Díky tomu webová stránka “zjistí”, že jste stránku již navštívili, a může podle toho v některých případech upravit zobrazený obsah.

 

Přednosti cookies

Některé cookies jsou velmi užitečné, neboť zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštěvovaného webu. Použijete-li stejný počítač a prohlížeč, zapamatují si například vaše preference nebo nám pomohou zjistit, jak naše stránky využíváte, a upraví obsah podle vašich zájmů a potřeb. Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše osobní identifikační údaje.

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje seznam hlavních cookies, jež jsou použity na webových stránkách společnosti Ford, včetně vysvětlení, kde se vyskytují a jaký je jejich účel.

Omezení a mazání cookies

Přejete-li si změnit nastavení cookies ze stránek společnosti Ford (případně jakýchkoli jiných webů), eventuálně je úplně zablokovat a smazat, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče.

 

Většina prohlížečů povoluje schválení nebo odmítnutí všech cookies, schvalování pouze určitých typů cookies, případně vás může upozornit pokaždé, když chce stránka stáhnout cookie. Smazat uložené cookies je rovněž velmi jednoduché.

 

Postup omezení a smazání cookies se u jednotlivých prohlížečů může lišit. Přesný návod pro svůj prohlížeč zjistíte volbou Nápověda v menu svého prohlížeče, popřípadě návštěvou stránky http://www.aboutcookies.org (anglicky), jež krok za krokem vysvětlí, jak omezit či smazat ukládání cookies ve většině prohlížečů.

 

 Cookies použité na stránkách společnosti Ford

Zdroj cookie

Název cookie                             

Kde se cookie objevuje

Popis

Addthis

 

psc, uid, uit, uvc

 

Stránky vozů, Akční nabídky, Najdi prodejce, Sestavte si osobní vůz, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, Katalogy, ceníky, Přihlaste se k novinkám

Umožňuje vám sdílet informace pomocí oblíbených sociálních sítí, jako je Facebook.

Atlas Solutions

 

AA002, MUID

 

Hlavní strana, Stránky vozů (všechny podkategorie), Najdi prodejce, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, Katalogy, ceníky, Přihlaste se k novinkám

Upraví zobrazovanou reklamu na základě informací, které reklamy jste již viděli a na které jste kliknuli.

Sophus3

 

TCID, TCSess

 

Hlavní strana, Stránky vozů (všechny podkategorie), Sestavte si osobní vůz, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, Katalogy, ceníky, Přihlaste se k novinkám, Řešení nehod, Online objednávka služeb, eDialog, Vybavení, LifeStyle, Probíhající akční nabídky, Zhodnoť můj vůz

Pomáhá nám zjistit počty návštěvníků našich stránek a posoudit, jak je využívají. Díky této zpětné vazbě můžeme stránky vylepšovat.

Google Analytics

 

__utma, __utmb,__utmc, __utmx, __utmxx, __utmz

 

Všechny stránky, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, Přihlaste se k novinkám

Pomáhá nám zlepšit obsah našich stránek poskytnutím základních informací, např. kolikrát jste stránku navštívili, který prohlížeč vás k nám dovedl a pomocí jakého klíčového slova.

 

Omniture

 

1.s_cc
2.s_vi
3.s_sq
4.s_visit
5.ev_36_getval-
6.s_p_s_prop8-

Hlavní strana, Stránky vozů (všechny podkategorie), Najdi prodejce, Sestavte si osobní vůz, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, Katalogy, ceníky, Přihlaste se k novinkám, Řešení nehod

Pomáhá nám zjišťovat počty návštěvníků a jejich chování na stránce. Zároveň kontroluje ID návštěvníků kvůli zvýšení bezpečnosti uživatelů.

Ford

 

JSESSIONID

 

Sestavte si osobní vůz, Přihlaste se k novinkám, Řešení nehod, Online objednávka služeb, Servis a služby, Připojení počítače a stahování

Tato cookie uchovává informace o historii prohlížení stránek.

Psyma

 

psyma_participation

 

Všechny stránky

Díky této cookie se vám nebudou zobrazovat online dotazníky, které jste již vyplnili nebo odmítli.

Ford

 

FavoriteDealer

 

Najdi prodejce

Uloží vašeho vybraného prodejce vozů Ford.

Ford

 

noFlash

 

Všechny stránky

Zapamatuje si, zda má váš prohlížeč nainstalovaný přehrávač technologie Flash, a případně umožní zobrazit obsah ve Flashi (animace atd.). Pokud tuto cookie smažete, budete při každém načítání flashového obsahu vyzváni, abyste si nainstalovali flashový přehrávač.

Ford

 

ford_mobile_sniffer_forcefullsite

 

Všechny stránky zobrazené z mobilního telefonu

Zjistí, že si stránky prohlížíte z mobilního telefonu, a zobrazí mobilní verzi stránek. Pokud tuto cookie smažete, zobrazí se vám verze pro desktop, jež může limitovat prohlížení na mobilním zařízení.

Ford

 

isOwnerAuthenticated

 

Online objednávka služeb

Při prohlížení sekce Služeb zákazníkům tato cookie zjistí, zda jste přihlášeni, a uchovává tuto informaci až do konce návštěvy stránek.

Ford

 

ford_engine_fullsite_cookietimer

 

Všechny stránky

Ukládá informaci, zda jsme vás upozornili na použití cookies na našich stránkách.

Bing (Microsoft)

 

ASP.Net_SessionId

 

Online objednávka služeb, Najdi prodejce

Ukládá informace týkající se funkčnosti map.

NetMining

 

 

Všechny stránky

Sleduje vaše chování na našich stránkách, díky čemuž můžeme zobrazit relevantnější obsah.

Media Innovations Group

 

id, mdata, OAX, NSC_fo1efm_qppm_iuuq

 

Hlavní strana

Různé cookies na sledování online reklam nám pomáhají zobrazovat reklamu relevantní pro vás. Zjišťují, které reklamy jste již viděli, na které jste kliknuli a jaké stránky jste následně navštívili.

SiteMeter

 

ug

 

Hlavní strana, Zažádejte si o testovací jízdu, Přihlaste se k novinkám, Objednejte si katalog, eDialog

 

Tribal Fusion

 

ANON_ID

 

Hlavní strana

 

YieldManager

 

bh, uid

 

Hlavní strana, Objednejte si katalog, Zažádejte si o testovací jízdu, Přihlaste se k novinkám, eDialog

 

 

Adjug

 

AJUserGUID

 

Najdi prodejce

 

comScorem Inc

 

UID, UIDR

 

Hlavní strana, Zažádejte si o testovací jízdu, Přihlaste se k novinkám, Objednejte si katalog, Přihlaste se k novinkám, eDialog

 

Xgraph

 

_xguid

 

Stránky vozů

 

AppNexus

 

anj, uuid2, sess

 

Stránky vozů (všechny podkategorie), Přihlaste se k novinkám

 

Special Media

 

ug

 

Stránky vozů (všechny podkategorie)

 

M6D

 

vstcnt

 

 

 

ContextWeb

 

V, cwbh1

 

Stránky vozů (všechny podkategorie), Najdi prodejce

 

Adform

 

C, cid, uid

 

Zažádejte si o testovací jízdu, Přihlaste se k novinkám, Zažádejte si o testovací jízdu, Objednejte si katalog, eDialog