Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies.

Více informací

 
Systém SYNC
Systém SYNC
Systém SYNC s funkcí automatického nouzového volání Emergency Assist je hlasem ovládaný systém pro mobilní telefony a přenosné hudební přehrávače vybavené rozhraním Bluetooth®.

Spárování mobilního telefonu přes Bluetooth®

 • Zapněte ve stojícím voze audiosystém.
 • Zkontrolujte, zda je na mobilním telefonu zapnutý Bluetooth®.
 • Párování zahájíte stiskem tlačítka PHONE na ovládacím panelu audiosystému.
 • Pokud nebyl dosud spárován žádný telefon, SYNC zobrazí hlášení „Žádné spárované telefony. Spárujte prosím telefon.“
 • Na multifunkčním displeji se zobrazí šestimístný PIN kód.
 • Na telefonu přejděte do menu pro zařízení Bluetooth. Telefon následně rozpozná systém SYNC.
 • Zvolte na telefonu SYNC jako zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.
 • Nyní zadejte šestimístný kód, který se předtím zobrazil na multifunkčním displeji.
 • Potvrďte spárování telefonu.
 • SYNC zobrazí hlášení „Párování proběho úspěšně“.
 • Pokud se zobrazí hlášení „Automatické tísňové volání není zprovozněno“, stiskněte softwarové tlačítko OK.
 • SYNC zobrazí dotaz „Stáhnout telefonní seznam?“
 • Stisknutím tlačítka „Ano“ povolíte stažení telefonního seznamu, které je nezbytné pro hlasové vytáčení kontaktů.

Telefonování

 • Odchozí hovor zahájíte stiskem tlačítka hlasového ovládání na volantu.
 • Počkejte na výzvu a poté řekněte „Call XXXX XXXXXXX”. Jméno byste měli vyslovit přesně tak, jak je zapsáno ve vašem telefonním seznamu.
 • SYNC poté začne vytáčet číslo.

Volání na určité telefonní číslo

 • Začněte stisknutím tlačítka hlasového ovládání na volantu.
 • Počkejte na výzvu a poté řekněte „Dial“.
 • SYNC se zeptá na telefonní číslo.
 • Počkejte na výzvu a poté rovnoměrným tempem nadiktujte jednotlivé číslovky telefonního čísla (anglicky).
 • SYNC číslo pro kontrolu zopakuje.
 • Příkazem „Dial“ zahájíte vytáčení čísla.

Poslech textových zpráv a odpovídání na ně

 • Jakmile SYNC přijme textovou zprávu, zazní audio signál a zobrazí se hlášení „Příchozí textová zpráva od “<jméno>". Stiskněte softwarové tlačítko „Poslech“ a systém vám přečte zprávu nahlas.
 • Jakmile SYNC zprávu dočte, můžete stisknout tlačítko „Další“. Zobrazí se několik možností dalšího postupu.
 • Klepnutím na OK vyberete možnost „Odpovědět odesílateli“.
 • Zvýrazněte text klepnutím na tlačítko „Dolů“.
 • Klepněte na OK.
 • Zprávu odešlete stisknutím softwarového tlačítka „Odeslat“.
 

Systém SYNC s funkcí automatického nouzového volání Emergency Assist umožňuje procházet a přehrávat hudbu z nejrůznějších zařízení (iPhone, iPod, MP3 přehrávače, USB disky) a knihoven připojených přes USB. Prostřednictvím připojeného mobilního zařízení můžete rovněž streamovat hudbu z internetu. V následující části se dozvíte, jak na to.

Připojení digitálního hudebního přehrávače nebo USB disku k systému SYNC přes USB vstup

 • Zapněte rádio i digitální přehrávač. Poté zapojte přehrávač do USB zdířky.
 • SYNC zaindexuje veškeré hudební soubory na připojeném zařízení a připraví hlasové příkazy. To může nějakou dobu trvat. Záleží na tom, kolik hudby na připojeném zařízení je.

Ruční výběr hudby

 • Jednou stiskněte tlačítko AUX na ovládacím panelu audiosystému.
 • Zobrazí se knihovna USB. Vyberte možnost „Přehrát vše“ a stiskněte tlačítko OK. Spustí se postupné přehrávání skladeb.

Bluetooth® audio streaming

SYNC umožňuje bezdrátově přenášet hubu z mobilních zařízení do palubního audiosystému přes Bluetooth®.

 • Nejprve spusťte přehrávání požadované skladby na spárovaném telefonu a zkontrolujte, zda je v něm povolena funkce Bluetooth® Audio Streaming.
 • Opakovaně stiskněte tlačítko AUX, dokud se nezobrazí možnost BT Audio.
 • Stiskněte softwarové tlačítko Přehrát/Pozastavit.

Výběr hudby prostřednictvím hlasových příkazů

 • Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
 • Vyčkejte na výzvu „Please say a command“.
 • Řekněte „USB“ a poté „Play Artist <jméno>“.

Hlasové ovládání funkce Bluetooth® audio

 • Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
 • Řekněte „Bluetooth Audio“ a potom „Play“.
 

Jedná se o převrat v bezpečnosti silničního provozu a technologii, která může potenciálně zachránit život. Umožňuje:

 • Automaticky zavolat na tísňovou linku v případě nehody
 • Komunikovat s operátorem linky v jazyce země, v níž k nehodě došlo

Automatické tísňové volání Ford je k dispozici zdarma po celou dobu životnosti vozu a nevyžaduje žádné pravidelné poplatky.

Více se dozvíte na webové stránce věnované systému automatického tísňového volání Ford.