Vyberte datum a čas

Mějte na paměti, že návštěvy lze plánovat v rozmezí minimálně dvou dnů a maximálně tří měsíců předem. Potřebujete-li naléhavou opravu obraťte se na svého místního prodejce Ford přímo.