Home > Užitkové vozy > NOVÝ TRANSIT CONNECT > Výbava > Zážitek z jízdy

Zpříjemněte si práci

Všechny funkce a technologie v novém Fordu Transit Connect byly navrženy tak, aby vám usnadnily práci. Pokročilé technologie včetně rozpoznávání dopravních značek a systému pro navrácení do jízdního pruhu neustále pracují tak, abyste mohli řídit bez stresu. Jiné systémy, jako např. aktivní parkovací asistent nebo adaptivní tempomat, si můžete v případě potřeby aktivovat manuálně.

Inteligentní omezovač rychlosti

Pomůže vám dodržovat rychlost

Inteligentní omezovač rychlosti se postará o dodržování rychlosti, abyste se vy mohli soustředit na sledování provozu. Kamera systému rozpoznávání dopravních značek nejprve detekuje aktuální omezení rychlosti (pokud je rozpoznávání aktivováno). Následně systém upraví nastavení maximální rychlosti podle zjištěného limitu.Tooltip

Parkování bude ještě snazší

Aktivní parkovací asistent vám pomůže zajet do podélného i kolmého stání. Jednoduše stiskněte tlačítko a senzory tohoto inovativního systému vyhledají vhodné parkovací místo, až okolo něj projedete. Poté do něj vůz automaticky navede. Na vás zůstane jen obsluha pedálů a řazení. Řídíte se přitom pokyny na obrazovce a zvukovými signály. Z podélného stání umí také vyjet.

Aktivní parkovací asistent
Bixenonové světlomety

Přední světlomety, které se samy rozsvítí, když je potřeba

Nové, užší čelní světlomety mohou být na přání vybaveny výkonnými bixenonovými výbojkami a jasnými LED světly pro denní svícení. Integrovaný senzor zaznamená úbytek světla za soumraku nebo při náhlé změně světelných podmínek. V takovém případě se automaticky aktivují přední světlomety. Jízda je pak snazší a bezpečnější.

Všimne si dopravních značek, které jste mohli přehlédnout

Systém rozpoznávání dopravních značek zaznamená značky umístěné vedle vozovky nebo nad ní, stejně jako stálé i dočasné dopravní značení. V přístrojovém štítu se pak rozsvítí kontrolka se symbolem rychlostního omezení nebo zákazu předjíždění.

Rozpoznávání dopravních značek
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Pokročilý systém, který vám pomůže zůstat v jízdním pruhu

Systém udržování v jízdním pruhu sleduje pomocí kamery, zda nevědomky nevyjíždíte z jízdního pruhu. V takovém případě vás varuje vizuálním upozorněním i vibracemi volantu. Reagujete-li pomalu nebo vůbec, asistent pro jízdu v pruzích zasáhne do řízení, aby vás vrátil zpět do správného pruhu. Tato technologie je určena pro víceproudé komunikace dálničního typu. V rychlostech pod 70 km/h se deaktivuje a lze ji vypnout i ručně.

Senzory pro jednodušší parkování

Parkovací senzory vpředu i vzadu vám pomohou odhadnout vzdálenost mezi vaším automobilem a nejbližší překážkou před vozem nebo za ním. Jakmile zaznamenají nějaký objekt, upozorní vás na něj zvukovým signálem, který bude postupně nabývat na intenzitě v závislosti na zkracující se vzdálenosti od překážky.

Parkovací senzory
Top