JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Servis > Užitečné > Plug-in Hybrid – Časté dotazy
FAQs page

Kuga Plug-in Hybrid: Nejčastější dotazy

 • Ano, umí. Při plném nabití činí dojezd na elektřinu dle metodiky WLTP až 61-64 km, což s rezervou postačuje na každodenní potřeby většiny lidí. Průměrná denní jízda v Evropě je do vzdálenosti 45 km. V městském provozu s častým zastavováním narůstá dojezd na elektřinu až na 83-88 km. 

  Po vybití akumulátoru začne Kuga Plug-in Hybrid automaticky používat zážehový motor a přejde do režimu nabíjení. K dobíjení akumulátoru za jízdy se využívá rekuperační brzdění i energie spalovacího motoru.

 • Ano, můžete. Kuga Plug-in Hybrid dává na výběr ze čtyř režimů fungování elektrifikovaného pohonu:

  EV Auto – inteligentní systém se automaticky rozhoduje, kdy využívat energii z akumulátoru, aby byla jízda co nejúspornější.

  EV Nyní – čistě elektrický režim. Kuga Plug-in Hybrid v něm pojede pouze na elektřinu, dokud se akumulátor nevybije.

  EV Později – Kuga Plug-in Hybrid bude využívat pouze spalovací motor, aby se elektřina v akumulátoru uchovala na později.

  Nabíjení EV – Akumulátor se bude při jízdě dobíjet jak rekuperačním brzděním, tak prostřednictvím spalovacího motoru.

 • Po úplném nabití akumulátoru a naplnění 45litrové palivové nádrže má Kuga Plug-in Hybrid podle homologačního cyklu WLTP celkový dojezd až 756 km.

 • Kuga Plug-in Hybrid využívá k nabíjení akumulátoru tři různé systémy:

  1. Regenerativní brzdění – tato inteligentní technologie zachycuje energii, která se při brzdění obvykle ztrácí, a využívá ji k nabíjení akumulátoru.

  2. Spalovací motor – kromě pohonu vozidla může motor také dodávat energii do vysokonapěťového akumulátoru.

  3. Externí zdroje napájení – Pokud ji zrovna nepoužíváte, lze Kugu Plug-in Hybrid nabíjet z běžné domácí zásuvky, nástěnné nabíječky Ford Wallbox nebo veřejné nabíjecí stanice. 

 • Není to nezbytné. Z běžné domácí zásuvky se Kuga Plug-in Hybrid zcela nabije za méně než šest hodin, takže ji lze tímto způsobem nabíjet přes noc. Nástěnná nabíječka Wallbox dokáže vybitý akumulátor zcela nabít za pouhé 3,5 hodiny. Obě metody nabíjení jsou stejně bezpečné a komfortní.Tooltip

 • Nástěnná nabíječka Wallbox vám umožní nabíjet Kugu Plug-in Hybrid rychleji. A pokud v budoucnu přesednete na elektromobil, nástěnná nabíječka s ním bude plně kompatibilní. 

  Můžete si zakoupit nástěnnou nabíječku značky Ford za 16 510 Kč, která bude vhodná pro elektromobil Mustang Mach-E i pro naše Plug-in hybridní modely. Umožní také hlubší integraci s aplikací FordPass. Nebo wallbox, který dodává EVBox za 20 023 Kč. Obě nástěnné nabíječky lze zakoupit jako příslušenství a uvedená cena nezahrnuje jejich instalaci. Náklady na instalaci se liší podle umístění. Wallbox bude fungovat i s jinými elektrickými automobily, takže pokud si v budoucnu pořídíte vůz s výhradně elektrickým pohonem, nebudete potřebovat novou nabíječku.

  Rozhodnete-li se nechat si nástěnnou nabíječku namontovat, nejjednodušší bude obrátit se na svého prodejce Ford. Spojí vás s montážní firmou schválenou Fordem a provede vás celým procesem. 

 • Kuga Plug-in Hybrid se dodává s jedním kabelem určeným pro domácí 230 V zásuvky. U svého prodejce můžete zakoupit také kabel pro veřejné nabíječky. Veřejné nabíječky mají různé provozovatele, kteří si sami stanovují ceny i to, kdo bude moci jejich stanice používat.

 • Ano, některé supermarkety a jiné obchody mají nabíjecí stanice, které můžete během nakupování využívat zdarma.

 • Nikoliv, nepoškodí. Akumulátor Kugy Plug-in Hybrid je zkonstruovan tak, aby si uchoval své vlastnosti po celou životnost vozu. Ford navíc na vysokonapěťové komponenty poskytuje záruku 8 let nebo 160 000 km.

 • Díky kombinaci úsporného motoru 2.5 Duratec s elektromotorem může Kuga Plug-in Hybrid přinést výrazné snížení výdajů na pohonné hmoty. Pomocí naší kalkulačky nákladů si můžete spočítat, kolik přibližně lze ušetřit.

 • Pro maximální pohodlí doporučujeme nastavit klimatizaci na režim „AUTO“. V tomto nastavení vůz sám reguluje teplotu tak, aby odpovídala vámi přednastavené teplotě a také měří vlhkost, aby se nezamlžovalo čelní sklo. V režimu AUTO klimatizační systém vozu Kuga aktivně zapíná a vypíná kompresor klimatizace podle teploty ve voze a nastavené teploty. Podle toho, zda je kompresor zapnutý nebo vypnutý, svítí příslušná LED kontrolka klimatizace. Řidič nebo spolujezdec mohou funkci AUTO deaktivovat stiskem tlačítka „A/C“. Systém pak zůstane ve stavu, který ukazuje LED kontrolka klimatizace v okamžiku stisku tlačítka.

 • Ve Fordu Kuga je na čelním skle za zrcátkem aktivní čidlo vlhkosti. Toto čidlo snímá vlhkost vzduchu a teplotu čelního skla. V případě potřeby se klimatizace automaticky aktivuje, aby nedošlo k zamlžení a nahromadění vlhkosti. Upozorňujeme, že při zapnutí této funkce se LED kontrolka klimatizace nerozsvítí.

 • Klimatizace ve Fordu Kuga funguje na bázi komplexní sítě systémů, které ovlivňují chování, reakce a dynamiku vozu. Všechny tyto mechanismy jsou sdruženy do jednoho jednoduchého a intuitivního systému s LED kontrolkami. Kontrolka klimatizace se rozsvítí, když je vůz třeba zchladit (řidič/spolujezdec může chlazení zapnout ručně). Váš vůz Kuga má také čidlo zamlžení čelního skla. V režimu AUTO brání tato funkce zamlžení oken a klimatizace se aktivuje, pouze pokud čidlo zaznamená, že je nutné vzduch v kabině zbavit vlhkosti. Vezměte na vědomí, že při zapnutí této funkce se LED kontrolka nerozsvítí.

 • Když je v režimu AUTO venkovní teplota nízká (např. o několik stupňů nižší než teploty nastavené na ovládacím panelu) a systém klimatizace nezaznamená riziko zamlžení čelního skla, zůstane klimatizace vypnutá (stejně jako světelná kontrolka klimatizace). V tomto případě udržuje systém příjemnou teplotu v kabině pouze pomocí venkovního nebo recirkulovaného vzduchu. Tento přístup snižuje energii potřebnou k provozu klimatizace, což vede k nižší spotřebě paliva. Kontrolka klimatizace vás upozorní, že klimatizace běží, a to buď proto, že režim AUTO vyhodnotil, že je potřeba spustit klimatizování nebo ho řidič/spolujezdec zapnuli ručně.

 • Tlačítko odmrazování „MAX“ je možné použít, pokud je čelní sklo zamlžené či zamrazené. Stisknutím tlačítka aktivujete ohřev předního/zadního skla, nastavíte proud vzduchu na sklo, aktivujete klimatizaci, změníte teplotu na vysokou a zvýšíte průtok vzduchu ventilátorem. Až se okno odmlží a odmrazí, můžete znovu stisknout tlačítko „MAX“ a systém se vrátí na předchozího nastavení.

 • V režimu AUTO systém reaguje tak, aby udržoval správnou teplotu v kabině. Zákazník však stále může klimatizaci aktivovat ručně (v případě, že režim AUTO vyhodnotil, že pro zachování pohodlí není nutné klimatizaci zapínat). Režim AUTO má snižovat potřebu změny nastavení teploty řidičem. Manuální ovládání lze použít v případě, kdy se požadovaná teplota změní. Stupně AUTO 1, 2 a 3 slouží k zvýšení/snížení síly větrání.

 • Nejlepší volba je nechat klimatizaci v režimu AUTO. Toto nastavení eliminuje potřebu dalších manuálních změn.

 • Pokud máte zapnutý režim AUTO a klimatizace běží stabilně (tj. všechny cílové teploty jsou po určité době dosaženy), může se řídicí systém rozhodnout, že není třeba nechávat klimatizaci dále zapnutou. Snížením nastavené teploty v režimu AUTO stabilní stav narušíte a informujete systém, že nyní požadujete novou, nižší cílovou teplotu. K uspokojení požadavku systém začne klimatizovat a díky tomu se rozsvítí LED kontrolka klimatizace.

 • Režim AUTO byl navržen tak, aby automaticky zajišťoval optimální teplotu v kabině, teplotu lze však manuálně individuálně nastavit.

Top