Home > Před nákupem > Objevte > Technologie CV > Bezpečnost a zabezpečení > Systém stabilizace přívěsu

Systém stabilizace přívěsu

Ford Trailor Sway Control

Zabezpečí stabilitu vašeho přívěsu

Když systém rozpozná, že se tažený přívěs začíná kývat, sníží točivý moment a přibrzděním zpomalí vozidlo tak, aby byla zajištěna stabilita soupravy.

Top