Home > Před nákupem > Objevte > Technologie CV > Zážitek z jízdy > Systém rozpoznávání dopravních značek

Systém rozpoznávání dopravních značek

Ford Traffic Sign Recognition System

Všimne si dopravních značek, které jste mohli přehlédnout

Systém rozpoznávání dopravních značek zaznamená značky umístěné vedle vozovky nebo nad ní, stálé i dočasné. Na přístrojovém panelu se pak rozsvítí kontrolka se symbolem rychlostního omezení nebo zákazu předjíždění.

Top