Home > Financování > Online přístup ke smlouvě > Online žádosti soukromých osob
Ford Credit Account Management

Online žádosti soukromých osob

Online služba je určena zákazníkům Ford Credit - soukromým osobám, které podepsaly smlouvu o úvěru nebo finančním leasingu.

Pokud tuto službu využíváte na veřejném místě, dbejte prosím na ochranu vašich osobních údajů.

Informace o ochraně vašich osobních údajů najdete na www.fordcredit.cz/ou.

Upozorňujeme vás, že bude-li doba nečinnosti delší než 3 minuty, budete z důvodu bezpečnosti automaticky odhlášeni.

Změna kontaktních údajů

Přestěhovali jste se, máte nové telefonní číslo? Chceme zůstat v kontaktu. Aktualizujte prosím své údaje.

woman on phone
Woman in hat and sunglasses

Zaslání velkého technického průkazu

Blíží se datum STK? Máte novou adresu nebo potřebujete velký technický průkaz k zaregistrování jiných změn? Zažádejte si o jeho zapůjčení.

Předčasné splacení smlouvy

Chcete předčasně splatit smlouvu o úvěru nebo finančním leasingu? Zažádejte si o kalkulaci částky, kterou je třeba doplatit.

woman smiling at laptop
Friends enjoying the sun and beach

Převod smlouvy

Uvažujete o převedení práv a povinností vyplývající ze smlouvy na jinou osobu? Zažádejte si o převod.

Oznámení o dopravní nehodě a devinkulace

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Oznamte nám prosím pojistnou událost. Pro uvolnění pojistného plnění si zažádejte o devinkulaci.

Road side assistance waving to driver in mirror
Mother and Son at Ford Dealer

Zaslání kopie dokumentu

Ztratili jste originál smlouvy o úvěru nebo finančním leasingu? Nemůžete dohledat splátkový kalendář? Chybí vám přehled o uhrazených splátkách? Zažádejte si níže o zaslání dokumentu.

Žádost o zpětné zavolání

Zažádejte si o zkontaktování naším úvěrovým nebo leasingovým specialistou.

Ford call centre staff taking calls
Top