JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Svět Fordu > Udržitelnost
Our Blueprint for the road ahead

Náš plán pro budoucnost

Vynikající hospodárnost paliv a snížení emisí CO2 našich produktů: to jsou klíčové cíle, které tvoří podstatnou část naší firemní filosofie.

Tyto cíle týkající se společenské odovědnosti jsou také začleněny do naší firemní strategie. Proto neustále vyhledáváme, vyhodnocujeme a rozvíjíme iniciativy vedoucí k tvorbě hodnot, které jsou v souladu s dlouhodobým zachováním a rozšiřováním ekologického, společenského a finančního kapitálu.

Cílem našeho „Plánu pro udržitelnost“ je jasně definovat tyto iniciativy a integrovat do nich řadu dalších programů.


Plán a programové prohlášení

Tento plán shrnuje naši strategii a poukazuje na to, že otázky udržitelnosti jsou součástí komplexního systému. Vzájemně propojuje naše produkty, výrobní závody, lidé a komunity, ve kterých působíme.

Udržitelnost tvoří zásadní část podnikatelské strategie společnosti Ford. Pomocí chytrých a dlouhodobě udržitelných řešení používaných ve výrobě a díky strhujícímu rozsahu technologicky pokročilých vozů s nízkou spotřebou paliva tak vytváříme základy, které by nám měly pomoci zajistit dlouhodobý úspěch v Evropě.

Informování veřejnosti je důležitou součástí našeho závazku transparentnosti a napomáhá nám k pokroku jak v rámci naší společnosti, tak v rámci našeho průmyslového odvětví.

Změna klimatu a životní prostředí

Mobility: thinking ahead

Mobilita: myslíme dopředu

Usilujeme o to, abychom splňovali vaše potřeby jakožto váženého zákazníka společnosti Ford. Je rovněž důležité, abychom se nadále zabývali celosvětovou udržitelností a otázkami, které nás všechny mohou v budoucnu ovlivnit.

Naše schopnosti proto směřujeme k inovovacím a k budování partnerství, abychom vyvinuli taková řešení pro budoucí mobilitu, která budou reflektovat světový vývoj. .

 • Co rozumíme pod pojmem mobilita?

  Ve společnosti Ford definujeme mobilitu jako: možnost, aby se lidé, zboží a služby dostali tam, kam potřebují nebo chtějí, a to bezpečně, efektivně a za rozumnou cenu, přitom takovým způsobem, který je pro zákazníka co nejjednodušší a příjemný

  Naším cílem je zajistit, aby byla mobilita dostupná jak ekonomicky, tak ekologicky i společensky.

  Náš Plán pro mobilitu, vyhlášený v roce 2012, kladl důraz na náš způsob myšlení v oblasti dopravy a snažil se přitom načrtnout, jak by mohlo toto odvětví vypadat kolem roku 2025 a později.

  Tento plán popisoval rovněž typy technologií, obchodní modely, produkty a partnerství, která potřebujeme k tomu, abychom v budoucnosti dosáhli našich cílů. Stanovili jsme si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle tak, abychom dokázali řešit problémy v oblasti systémů mobility dnes i v budoucnu, a to zejména v souvislosti s rostoucím zalidněním a urbanizací světa.


  Prozíravější myšlení

  V roce 2015 jsme vyhlásili iniciativu Ford Smart Mobility (chytrá mobilita Ford). Hnacím motorem nové iniciativy jsou inovace a jejím posláním je povznést společnost Ford na novou úroveň v poskytování konektivity, mobility a samořídících motorových vozidel, dále ve využívání „velkých dat“ s co nejvyšší účinností a v zlepšování zákaznických zkušeností.

  Během celosvětových experimentů s mobilitou jsme otestovali nové koncepty, vyhodnotili jejich dopad na životní prostředí a posoudili jejich hodnotu.

  Pořádáme globální soutěžní sérii Innovate Mobility Challenge, čímž demonstrujeme náš otevřený přístup k inovacím při objevování řešení v oblasti mobility po celém světě.

Naše strategie v oblasti klimatických změn

Nepřetržitě pracujeme na způsobech snížení dopadu našich automobilů i našich aktivit na životní prostředí. Z toho důvodu jsme vytvořili jednoznačnou strategii pro oblast klimatických změn, podle které se budeme řídit. 

Tato strategie vychází z reálných potřeb tohoto světa, jako je např. potřeba stabilizace skleníkových plynů v ovzduší. K této stabilizaci přispíváme zvyšováním hospodárnosti provozu našich vozidel, zaváděním alternativních paliv a zlepšováním energické účinnosti našich výrobních závodů.

Climate Change and the Environment
 • Více iniciativ, více výhod

  Navíc jsme přijali souhrnnou strategii pro hospodaření s vodou. Ta odpovídá klíčovým prvkům iniciativy CEO Water Mandate (Mandát generálních ředitelů v hospodaření s vodou).

  Tato jedinečná vztahující se na veřejný i soukromý sektor, kterou v červenci 2007 vyhlásil generální tajemník OSN, pomáhá společnostem při rozvoji, zavádění a zveřejňování zásad a postupů v oblasti udržitelnosti vodních zdrojů. Mandát je založen na pěti klíčových platformách a byl navržen s cílem podpořit podstatné, udržitelné a měřitelné pozitivní změny. Jedním ze zavedených opatření je např. každoroční podávání zpráv o využívání vody.

  K dalším programům a iniciativám patří:

  • Přísné ekologické zásady a směrnice, které se týkají všech našich provozů po celém světě.
  • Všechny výrobní závody a vývojová pracoviště společnosti Ford mají certifikaci podle předního celosvětového standardu řízení ekologických otázek ISO 14001.
  • Společnost Ford nabízí jeden z nejširších sortimentů vozů s nízkými emisemi CO2 v Evropě. Naše globální portfolio vozů je důkazem naší snahy o udržitelnost. 
  • Technologie jako například EcoBoost®, přímé vstřikování benzínu nebo nafty, šestistupňové převodovky, ECOnetic a hybridní motory či plug-in hybridy mají na výběr řidiči po celém světě. 
  • V roce 2015 jsme představili nový Ford Mondeo Hybrid – první hybridní elektrické vozidlo značky Ford, které se prodává v Evropě.
  • Vybrané dieselové motory jsou dostupné ve verzi ECOnetic s extrémně nízkými emisemi CO2 při využití několika pokročilých technologií pro úsporu paliv. V současné době nabízíme množství vozů ECOnetic: Ford Mondeo, řadu Transit Custom či řadu Tourneo.
  • V 19 zemích EU nabízíme možnost zpětného odběru a recyklace vozů značky Ford a v dalších 10 evropských zemích se podílíme na společných recyklačních programech. Všechny vozy Ford, které jsou uváděny na trh v Evropě, mají nyní certifikaci 85% recyklovatelnosti a 95% využitelnosti.
Product Safety

Bezpečnost produktů

Společnost Ford má dlouhou tradici ve vývoji a zavádění inovací, které zlepšují bezpečnost našich vozů v různých podmínkách reálného světa.

Již v roce 1927 jsme představili laminované přední sklo, které se v případě nehody neroztříští na nebezpečné malé a volné střepy.

V průběhu 50. let navrhli naši technici efektivnější brzdové systémy a provedli výzkum v oblasti airbagů. Rovněž jsme zavedli bezpečnostní pásy na předních sedadlech, dětské bezpečnostní pojistky na zadních dveřích, vyztužené palubní desky a dveřní západky odolné proti nárazu.

V roce 1968 se společnost Ford stala prvním výrobcem automobilů, který nabídl Antiblokovací brzdový systém (ABS), čímž předznamenala rozvoj důmyslnějších antiblokovacích systémů. 

 • Vždy myslíme na budoucnost

  V následujících desetiletích přišly mnohé další geniální, chytré a průkopnické aktivity, včetně nejnovější technologie nafukovacích bezpečnostních pásů zadních sedadel.

  Tento důmyslný systém nyní naleznete v novém Fordu Mondeo, který jej jako první vůz Ford v Evropě nabízí. Nové Mondeo je také celosvětově prvním vozem značky Ford, který nabízí asistenci před srážkou (Pre-Collision Assist) s detekcí chodců (Pedestrian Detection) a vozidel. Tato nová technologie dokáže detekovat jak chodce pohybující se na vozovce před autem, tak i osoby, které by mohly náhle vstoupit vozu do cesty. Pokud řidič včas nezareaguje na varování, systém automaticky zabrzdí.

  Důsledné procesy k zajištění ochrany

  Podklady pro naše bezpečnostní procesy získáváme ze světových statistik bezpečnosti silničního provozu, ze sledování chování řidičů, vlastního výzkumu, legislativy a dobrovolných dohod. Mezi naše klíčové programy patří Směrnice o bezpečnostních standardech konstrukcí (SDGs) a Směrnice pro veřejnou doménu (PDGs).
   

  1. Směrnice o bezpečnostních standardech konstrukcí obsahují přísné interní technické zásady společnosti Ford pro návrh a design. Směrnice nejenže splňují všechny legislativní požadavky, ale dokonce je překračují prostřednictvím řady striktních požadavků a norem, které si stanovujeme sami.
  2. Směrnice pro veřejnou doménu stanovují cíle společnosti Ford zaměřené na to, aby naše vozy získávaly ta nejvyšší ocenění od veřejných institucí a v nezávislých hodnoceních.

  Společnost Ford provádí vlastní hodnocení svých vozů i jednotlivých komponentů s využitím technických analýz, komplexních počítačových modelů a crash testů.

  Přísná hodnocení nám pomáhají dosáhnout jistoty, že naše vozy splňují, nebo dokonce překonávají legislativní požadavky i ještě přísnější interní směrnice. Rovněž provozujeme zařízení k provádění crash testů v německém Merkenichu a v našem technickém středisku Dunton Technical Centre v Anglii, kde jsou prováděny testy dle nejnovějších poznatků a v souladu se světovými standardy.

  Pro společnost Ford je bezpečnost vždy na prvním místě.

Naši lidé

Společnost Ford zaměstnává ve vlastních prostorách přibližně 53 000 zaměstnanců a 67 000 zaměstnanců po započtení společných a nekonsolidovaných podniků.

Všechny naše zaměstnance považujeme za hnací sílu našich úspěchů. Jsme si také plně vědomi významu zaměstnanců pro realizaci naší vize, kterou je snaha vyrábět vynikající produkty přispívající k lepšímu světu.

Společnost Ford proto klade silný důraz na rozvoj zaměstnanců, kterým nabízí rozsáhlé možnosti dalšího vzdělávání a zdokonalování organizačních schopností. Díky rozmanitosti a podpoře angažovanosti zaměstnanců dokážeme obsáhnout různé perspektivy a hodnoty z naší globální zaměstnanecké základny.

Přikládáme značný význam tvorbě uspokojivého prostředí pro naše pracovníky, které je třeba podporovat a pomáhat jim v kariéře u společnosti Ford. Proto se aktivně zajímáme o spokojenost našich zaměstnanců a věnujeme pozornost tomu, co pro ně znamená pracovat pro společnost Ford Motor Company.

Upřednostňujeme sice individuální přístup k zaměstnancům, nicméně neopomíjíme ani rozvoj schopných a motivovaných týmů, což je podstatou společnosti Ford. Vždy se snažíme zajistit bezpečné, důstojné a motivující prostředí pro každý tým.

Our people
Fuel efficient driving tips

O našem dodavatelském řetězci

Automobilový průmysl má jeden z nejsložitějších dodavatelských řetězců ze všech oborů.

Mezi výrobcem automobilu a zdrojem surovin často existuje šest až deset úrovní dodavatelů, kteří se tak podílejí na výrobním procesu.

Stejně jako ostatní automobilové společnosti spoléháme na tisíce těchto dodavatelů, že nám poskytnou materiály, díly a služby, které jsou nutné k výrobě našich konečných produktů. Šířka, hloubka a vzájemná propojenost dodavatelského řetězce zvyšuje náročnost při řízení podniku a otázek udržitelnosti.

Společnost Ford vypracovala řadu chytrých a efektivních řešení těchto problémů.

 • Byli jsme prvním výrobcem vozidel, který vzal na vědomí, že ochrana lidských práv v našich provozech a dodavatelském řetězci představuje důležitý aspekt udržitelnosti.
 • Naše strategie pro lidská práva zahrnuje dodržování našeho kodexu lidských práv, základních pracovních podmínek a podnikové odpovědnosti (Policy Letter 24), stejně jako hodnocení dodržování kodexu v našich provozech i u našich dodavatelů. Do této oblasti spadá také školení dodavatelů a zvyšování jejich způsobilosti v oblasti udržitelnosti jejich provozů.
 • Vyzýváme naše dodavatele, aby se zabývali otázkami udržitelnosti a také možnými riziky ve svých provozech i dodavatelských řetězcích. K tomu jim poskytujeme potřebné nástroje, ze kterých několik jmenujeme níže.
 • Nechali jsme vytvořit podrobné průvodce zdroji a sponzorované prezentace odborníků na příslušná témata v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a emisí skleníkových plynů.
 •  Poskytujeme formuláře pro sledování a vykazování emisí a rozvoj etického kodexu
 • Nabízíme školicí materiály, které jsme vytvořili, a rovněž poskytujeme informace a návody k našim procesům legislativní shody a školení. 

Působíme v průmyslu s vysokým tempem, kde dochází k neustálým změnám a k rozvoji dopravy, technologií i výrobních procesů. Proto se snažíme spolupracovat s dodavateli takovým způsobem, abychom dokázali řešit všechny problémy a obavy, které se mohou průběžně vyskytnout.

Top