JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Servis > Užitečné > Spotřeba paliva a emise CO2

Spotřeba paliva a emise CO2

Pokročilé technologie používané automobilkou Ford v oblastech pohonné soustavy, aerodynamiky a snižování hmotnosti vozů pomáhají optimalizovat spotřebu paliva a emise CO2 při současném zachování dynamických vlastností. Všechny nové benzinové i vznětové motory Ford splňují nejaktuálnější přísné evropské normy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Fuel consumption graph

Souvislost mezi emisemi CO2 a spotřebou paliva

Vozy poháněné spalovacím motorem vypouští oxid uhličitý (CO2) a další látky. Množství vypouštěného CO2 je přímo úměrné spotřebě paliva – čím vyšší má vůz spotřebu, tím větší množství CO2 vypouští do ovzduší. 

Spotřeba se liší v závislosti na konstrukci motoru, velikosti a hmotnosti vozu a také na stylu jízdy a provozních podmínkách.

Fuel economy video

Metodika měření oficiálně udávané spotřeby paliva se mění

V září 2017 byla v Evropě zavedena nová standardizovaná metodika měření spotřeby a emisí, označovaná zkratkou WLTP (z anglického Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Tato nová zkouška, v porovnání s dřívější normou NEDC, věrněji odráží podmínky reálného provozu. Výsledkem je, že oficiálně udávané hodnoty spotřeby paliva jsou bližší reálné spotřebě v běžném provozu.

 

Nová procedura se vyznačuje těmito vlastnostmi:

• Realističtější chování řidiče (Rychlejší a dynamičtější styl jízdy, širší rozsah venkovních teplot)

• Vyšší průměrné i maximálně dosahované rychlosti během měřicího cyklu

• Širší rozpětí provozních situací

• V úvahu se bere také výbava na přání, hmotnost cestujících a nákladu, velikost kol apod.

 

Spotřebu a emise CO2 tak určuje i konkrétní standardní nebo mimořádná výbava jednotlivých vozů.

Když uvidíte hodnoty uváděné podle nové metodiky, může to vypadat, že spotřeba vašeho vozu se zvýšila. Tak to ale není. Udávané hodnoty vychází z podmínek, které reálněji odráží reálný provoz. Stále se ale jedná o laboratorní zkoušku, která nemůže zohledňovat celou škálu možných dopravních situací, počasí, zatížení vozu a způsobů jízdy.

Spotřeba „v běžném provozu“

Spotřebu paliva a emise CO2 zásadně ovlivňuje chování řidiče i další faktory.

V různých dopravních a povětrnostních podmínkách řídí každý jinak. Možná strávíte většinu času na dálnicích, nebo naopak jezdíte převážně po okresních silnicích. Někteří řidiči jezdí dynamičtěji, jiní pomaleji. Jedou předvídavě, brzdí plynule nebo naopak brzdí na poslední chvíli. Velký vliv má i volba vhodného rychlostního stupně pro danou jízdní situaci.

Proto nikdy nebude možné dosáhnout stoprocentní shody mezi oficiálně udávanou spotřebou paliva podle standardizované metodiky měření a spotřebou v reálném světě.

6 tipů, jak snížit reálnou spotřebu

Tyto tipy mohou optimalizovat vaše výdaje za palivo a šetřit životní prostředí.

Fuel saving tips from Ford
Service your car icon

Pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru a provádějte předepsanou údržbu vozu. Správně udržovaná auta jezdí úsporněji.

tyre pressure icon

Každý měsíc zkontrolujte a upravte tlak v pneumatikách. Podhuštěné pneumatiky mohou zvýšit spotřebu až o čtyři procenta.

Vehicle weight icon

Značný vliv na spotřebu má také hmotnost vozu. Nevozte s sebou zbytečnou zátěž.

Empty roof rack icon

Odstraňte střešní nosič, pokud ho nepoužíváte, a nejezděte s otevřenými okny. Tím snížíte aerodynamický odpor a ušetříte palivo.

Drive smoothly icon

Jezděte plynule a předvídejte. Prudká akcelerace i brzdění se negativně odrazí na spotřebě.

Gears icon

Při zrychlování řaďte v čas na vyšší převodové stupně. Vozy Ford mají indikátor řazení, který pomáhá řadit v nejvhodnější okamžik.

Request a Test Drive

Testovací jízda

Build and Price

Konfigurátor

Top