Home > Servis > Užitečné > Recyklace
Recyklace

Recyklace

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Ford bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.

Vše, co potřebujete vědět o nebezpečných materiálech

Až v budoucnu dospěje váš elektromobil značky Ford ke konci životnosti, pomůžeme vám recyklovat jeho baterii i ostatní materiály – bezpečně a bezplatně. Podrobnější informace naleznete níže.

 • Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
  • vůz je v kategorii osobních či lehkých užitkových vozidel s maximálně 9 místy k sezení a váhou do 3,5 tuny,
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)
 • Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

  V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Ford bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

  Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá dovozcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

  Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

  Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Koneční uživatelé mají možnost tyto baterie bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese http://autobaterie.zpetnyodber.eu/.

  Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je naše společnost zapsána v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů.

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

  Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partner.

  Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je naše společnost zapsána v Seznamu povinných osob.

 • Ford podporuje likvidaci automobilů na konci jejich životního cyklu v autorizovaných autovrakovištích (ATF’s). Tato vrakoviště se řídí příslušnými povoleními pro nakládání s nebezpečnými materiály.

  Prostřednictvím Mezinárodního systému informací o demontáži (IDIS) Ford Motor Company poskytuje podrobné informace o správné demontáži svých vozů. Všechna autorizovaná vrakoviště ze zemí zapojených do IDIS mají bezplatný přístup do tohoto systému na webových stránkách https://www.idis2.com/

  Se žádostí o další informace se provozovatelé vrakovišť mohou obrátit na CRC nebo na  ELVEU@ford.com

 • Ford Motor Company poskytuje detailní informace o demontáži vozidel pro autorizovaná autovrakoviště (ATF’s) prostřednictvím Mezinárodního systému informací o demontáži (IDIS) přístupného na webových stránkách https://www.idis2.com/

  Všechna autorizovaná vrakoviště ze zemí zapojených do IDIS mají přístup do systému bezplatný.

  Pokud máte zájem stát se autorizovaným partnerem v oblasti ekologické likvidace vozidel nebo chcete získat více informací, kontaktujte ELVEU@ford.com

 • Co znamená termín ELV?

  Takto jsou označována motorová vozidla s ukončenou životností (ELV - End of Life Vehicles), která jsou kategorizována jako autovraky. Veškeré jejich komponenty a materiály související s autovraky jsou označovány jako odpad.

  Legislativně se to týká vozidel do 3,500 kg s maximální možnou obsaditelností 9 míst, která spadají do kategorie osobních nebo lehkých užitkových vozidel.

  Kolik stojí ekologická likvidace vozidla a jaké jsou podmínky?

  Při splnění následujících podmínek je tato služba prováděna zdarma:
   

  • vůz je v kategorii osobních či lehkých užitkových vozidel s maximálně 9 místy k sezení a váhou do 3,5 tuny,
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.),
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky).

  Jaké dokumenty jsou nezbytné k likvidaci vozidla?

  Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Toto potvrzení je vystaveno zdarma na základě technického průkazu, jehož prostřednictvím je provedena kontrola identifikačního čísla na karoserii vozidla (VIN). Dalším dokladem je občanský průkaz předávající osoby. Předložení potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

  Jaký je postup ekologické likvidace vozidla?

  Při ekologické likvidaci vozidla v autorizovaných sběrných místech jsou dodrženy následující kroky:
   

  1. Specifické části vozidla jako jsou pneumatiky, baterie, skla a tekutiny jsou z vozidla vyjmuty.
  2. Části, které lze znovu použít jsou odstraněny a následně recyklovány.
  3. Ostatní nekovové části jsou odstraněny či demontovány.
  4. Karoserie je likvidována tak, aby materiál mohl být znovu použit.
  5. V závěru tohoto procesu je vystaven protokol o ekologické likvidaci vozidla.

  Kde se nachází autorizovaná sběrná místa?

  Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.

Top