Home > Servis > Údržba a nabídky > Servis a opravy vozidel > V případě nehody
In case of an accident

V případě nehody

Aby váš Ford i nadále fungoval na jedničku...

Lidé, kteří se o váš vůz starají, vyškolili lidé, kteří ho vyrobili. Nenajdete proto nikoho lepšího, pokud chcete, aby váš Ford fungoval, jak má. Následující doporučení obsahují cenné informace o tom, co dělat v případě nehody a jak opravit poškození a škrábance.

Několik drobných pravidel může pro mnohé řidiče v případě nehody znamenat hotovou spásu.

Zajistěte místo nehody.

  • Zapněte výstražná světla.
  • Postavte výstražný trojúhelník, a pokud se nacházíte na dálnici, přesuňte se spolu s dalšími zúčastněnými do bezpečí, například za svodidla.

První pomoc

  • Zkontrolujte zraněnému dech a tep.
  • Umístěte ho do stabilizované pozice.
  • Snažte se ho dostat ze šoku, zastavte krvácení.

Zavolejte policii (158) a záchrannou službu (155). Poskytněte jim následující informace:

  • Co se stalo.
  • Kde se to stalo.
  • Kdy se to stalo.
  • Kolik je na místě zraněných.
  • Kdo volá.

Zavolejte asistenční službu Ford – telefonní číslo: 800 Ford CZ (tj. 800 3673 29) volba číslo 1

Zaznamenejte detaily nehody a zdokumentujte důkazy.

Promluvte si se svědky a poznamenejte si jejich kontaktní údaje.

Pořiďte fotografie tak, aby bylo poznat měřítko.

Vyplňte zprávu o nehodě a nechte si ji podepsat všemi zúčastněnými. Podepsání této zprávy neznamená přijmutí zodpovědnosti.

Pokud jste účastníkem nehody, zaneste informace o nehodě na náš informační formulář co nejrychleji, dokud si je pamatujete. Doporučujeme si ho vytisknout předem a vozit ve schránce v palubní desce. Pojišťovně pak můžete nabídnout všechny důležité informace o nehodě.

Top