JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Užitečné Informace > Ochrana osobních údajů a právní upozornění a ujednání > Obchodní podmínky Ford Online Store

Obchodní podmínky Ford Online Store

Tyto podmínky Ford Online Store (dále jen „Podmínky“) upravují používání Ford Online Store (dostupného na www.ford.cz) (dále jen „Ford Online Store“). Ford Online Store provozuje společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., IČ: 485 89 641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, Česká republika („Ford“).

Tyto Podmínky nijak nemění podmínky jakékoli jiné smlouvy, kterou máte uzavřenou s námi nebo s jinými společnostmi Ford. Tyto Podmínky obsahují důležité informace o Ford Online Store. Používáním Ford Online Store potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.

1. PRŮBĚH OBJEDNÁVKY

Vozidla

Prostřednictvím Ford Online Store můžete konfigurovat vybraná nová vozidla značky Ford a zadávat objednávky u zúčastněných prodejců značky Ford. V průběhu objednávky si vyberete prodejce Ford, u kterého objednávku učiníte (dále jen "Prodejce"). S Prodejcem budete muset uzavřít objednávkový formulář, ve kterém budou uvedeny klíčové informace o vaší objednávce a podmínky vašeho Prodejce. Tyto dokumenty byste si měli před dalším postupem pečlivě přečíst.

Nákup z vlastních zdrojů: máte možnost zakoupit si vybrané vozidlo z vlastních finančních prostředků u vašeho Prodejce. Tento nákup se uskuteční mezi vámi a vaším Prodejcem. Více informací naleznete v podmínkách vašeho Prodejce.

Financování: u vybraných poskytovatelů můžete mít možnost požádat o financování nákupu. Vezměte prosím na vědomí, že financování může být podmíněno ověřením vaší situace a mohou se na něj vztahovat omezení týkající se minimálního vkladu/akontace.

Wallboxy

U vybraných bateriových elektrických/plug-in hybridních vozidel si můžete volitelně objednat nabíjecí zařízení/wallbox.

Na Ford Online Store si můžete u svého Prodejce objednat dostupný wallbox jako příslušenství (bez zahrnutí jeho instalace). Další informace o příslušenství naleznete v části 3 níže.

Pokud si přejete objednat wallbox s instalací, Ford vám doporučí společnost, která instalaci wallboxů nabízí.

Výkup na protiúčet

Na Ford Online Store si můžete dojednat koupi s využitím protihodnoty svého stávajícího vozidla. Získané prostředky můžete použít jako zálohu za nové vozidlo. Výkup stávajícího vozidla na protiúčet vyřídí váš Prodejce. Ocenění vašeho vozidla bude vycházet z informací, které jste nám sdělili na Ford Online Store, a z předpokládaného data dodání vašeho nového vozidla. Více informací naleznete v podmínkách vašeho Prodejce.

Pokud máte ve vztahu ke stávajícímu vozidlu nějaké neuhrazené finanční závazky, musíte zajistit, aby informace poskytnuté v souvislosti s vaším stávajícím financováním byly přesné a aktuální. Za úhradu neuhrazených finančních závazků nesete odpovědnost pouze vy (pokud se s Prodejcem nedohodnete jinak).

2. CENA VOZIDLA

V případě objednání vozidla přes Ford Online Store vám váš Prodejce v průběhu objednávky sdělí cenu vozidla zahrnující vše potřebné k dodání a technické přípravě vybraného vozidla k provozu na pozemních komunikacích („Cena za dodání vozidla“). Tato Cena za dodání vozidla je platná v den vytvoření objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že změny legislativy, měnových kurzů a daňové změny mohou mít vliv na Cenu za dodání vozidla.

3. PRVKY VÝBAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud v průběhu tohoto procesu doplníte vybrané vozidlo o určité prvky volitelné tovární výbavy nebo dostupné příslušenství, bude k ceně vozidla připočtena cena těchto prvků stanovená Prodejcem.

Můžete mít možnost objednat si příslušenství od třetí strany, které je označeno značkou takové třetí strany. Vezměte prosím na vědomí, že na příslušenství značky třetí strany se nevztahuje záruka Ford, ale může se na něj vztahovat vlastní záruka takové třetí strany, jejíž podrobnosti budou uvedeny v balení, v němž je příslušenství dodáváno.

4. PLATBY

Pokud si objednáte vozidlo prostřednictvím Ford Online Store, může po vás Prodejce požadovat zaplacení zálohy. Váš Prodejce uvede její výši v průběhu objednávky. Částku uhradíte Prodejci přes platební kartu, kterou máte uvedenou ve vašem účtu Ford ve Wallet (Peněženka). Tímto vašeho Prodejce autorizujete k platbě zálohy prostřednictvím uvedené platební karty. Více informací  naleznete v obchodních podmínkách FordPay.

Zbývající nesplacená částka: před převzetím vozidla musíte Prodejci uhradit zbývající nesplacenou částku Ceny za dodání vozidla. Váš Prodejce vás bude kontaktovat a dohodne se s vámi na konkrétním postupu.

Dodání a další poplatky: Váš Prodejce vám může nad rámec Ceny za dodání vozidla účtovat dodatečný poplatek za náklady a služby související s dodáním (pokud je aplikovatelné na daný případ prodeje nebo to bude s Prodejcem sjednáno), které nejsou zahrnuty v Ceně za dodání vozidla a za další poskytované služby/podporu. V takovém případě vám váš Prodejce co nejdříve sdělí výši poplatku (poplatků) (mimo jiné v průběhu objednávky).

5. SNÍMKY VOZIDEL

Vozidla, která lze objednat prostřednictvím Ford Online Store, pocházejí z naší aktuálně vyráběné nabídky. Snímky vozidel a ikony a ukazatele velikosti a rozměrů na Ford Online Store jsou pouze ilustrativní. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí na přesné zobrazení rozměrů a barev našich vozidel, příslušenství a výbavy, nemůžeme zaručit, že váš počítač, notebook, tablet nebo telefon zobrazí rozměry nebo barvy přesně tak, aby odrážely skutečnou velikost nebo barvu vozidel. Vaše nové vozidlo se může od těchto obrázků mírně lišit.

Čas od času můžeme provést drobné změny ve specifikacích našich vozidel za účelem provedení drobných technických úprav.

6. PŘESHRANIČNÍ PRODEJ

Pokud se vybraný Prodejce v případě nákupu za vlastní finanční prostředky nenachází v zemi vašeho bydliště, mějte prosím na paměti, že Prodejce nemusí nabízet možnost doručení vozidla do země vašeho bydliště, a proto si budete muset vozidlo vyzvednout u Prodejce. Pokud máte v úmyslu vozidlo trvale přemístit do jiné země, měli byste se před zadáním objednávky poradit s daňovými poradci.

7. ZMĚNA NÁZORU

Pokud nemůžete objednávku dokončit nebo ji nechcete realizovat, obraťte se co nejdříve na svého Prodejce a prodiskutujte s ním své možnosti.

Společnost Ford může dále kdykoli ukončit nebo pozastavit váš přístup do Ford Online Store  (v přiměřeném rozsahu) písemným oznámením (včetně e-mailu na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu), a to mimo jiné z následujících důvodů (mimo jiné):

  • závažně nebo trvale porušujete podmínky, jejichž porušení nenapravíte (pokud je možné je napravit) do 5 dnů od doručení písemné výzvy k nápravě; nebo
  • (podle rozumného názoru Ford) okolnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Ford, Fordu brání nebo výrazně zhoršují možnost Fordu zajistit fungování Ford Online Store nebo produktů Ford.

8. ÚČET A HESLO

Při vytváření účtu Ford budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla. To vám umožní přístup k objednaným vozidlům. Heslo musíte uchovávat v bezpečí a nesmíte ho sdělit žádné další osobě. Neneseme odpovědnost za zneužití vašeho účtu Ford, pokud jste sami způsobili, že vaše uživatelské jméno a heslo zná jiná osoba.

Pokud se domníváte, že došlo k úniku vašeho hesla nebo že do vašeho účtu Ford někdo neoprávněně vstoupil, musíte nás o tom co nejdříve informovat. Pokud se dozvíme nebo budeme mít podezření o zneužití, můžeme váš účet okamžitě zablokovat.

9. ASISTENCE PRO VOZIDLA / PRODUKTY

V případě, že se domníváte, že vozidlo/produkt jsou vadné nebo nesprávně popsané, nebo se domníváte, že se na vozidle/produktu vyskytla závada, kontaktujte prosím co nejdříve vašeho Prodejce (prodlení by mohlo ovlivnit dostupné možnosti). Váš Prodejce s vámi projedná vaše práva a možnosti nápravy.

Pokud se domníváte, že vozidlo/produkt, který jste si u nás objednali, je nevyhovující, kontaktujte prosím co nejdříve vašeho Prodejce (prodlení by mohlo ovlivnit dostupné možnosti). Váš Prodejce s vámi probere vaše práva a možnosti nápravy.

Ford poskytne Ford Online Store, prostřednictvím které si můžete objednat vybraná vozidla/produkty od zúčastněných prodejců Ford (kteří jsou nezávislými podnikateli) a dalších vybraných třetích stran. Ford nebude Prodejcem ani dodavatelem vozidel/produktů na Ford Online Store. V důsledku toho Ford nekontroluje prodej/poskytování vozidel/produktů Prodejci Ford ani dalšími prodejci – třetími stranami a nenese za ně žádnou odpovědnost.

10. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.: https://www.ford.cz/Fair-Collection-Notice.

11. OBECNÉ INFORMACE

11.1 Můžeme kdykoli, bez omezení jakýchkoli jiných práv a opravných prostředků, započíst jakoukoli částku, kterou vám dlužíme, proti jakékoli částce, kterou nám máte zaplatit.

11.2 Vzdání se práva jakoukoli stranou z jakéhokoli porušení těchto Podmínek se nepovažuje za vzdání se práva z jakéhokoli následného porušení téhož nebo jiného ustanovení.

11.3 Pokud soud nebo jiný příslušný orgán shledá některé ustanovení nebo část některého ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení nebo část ustanovení z těchto Podmínek vypuštěno a ostatní ustanovení nebo části ustanovení zůstanou platné a účinné v celém rozsahu.

11.4 Tyto Podmínky se řídí českým právem a strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí českých soudů.

12. KONTAKTUJTE NÁS / ZÁKAZNICKÁ PODPORA

12.1 Ford Online Store  

Pokud nás chcete upozornit na záležitost týkající se Ford Online Store, kontaktujte nás co nejdříve na:

Zákaznické centrum Ford Centrum pro styk se zákazníky: 800 367 329

12.2 Mimosoudní řešení sporů

Pokud se jako spotřebitel dostanete do sporu, který se netýká finančních služeb a který se nám nepodaří vyřešit v přiměřené lhůtě, můžete se v rámci mimosoudního řešení sporů obrátit na Českou obchodní inspekcí, Oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů (www.coi.cz, Štěpánská 44/796, 110 00 Praha 1), které je oprávněno řešit spory tohoto typu podle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Řízení lze zahájit na základě návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, který je dostupný na webové stránce: https://www.coi.cz/wp-content/file/ADR_offline.pdf, a není zpoplatněno. Společnost Ford a váš Prodejce jsou ochotni se do tohoto typu řešení sporů zapojit.

Top