JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Užitečné Informace > Ochrana osobních údajů a právní upozornění a ujednání > Ochrana dat a soukromí > Connected Car Privacy Policy
Privacy

Connected Car Privacy Policy

Připojte se

Ochrana osobních údajů - připojená vozidla

Prostřednictvím zařízení jako jsou chytré telefony, tablety a počítače se propojujeme s okolním světem pomocí bezdrátové komunikační technologie. Vaše vozidlo Ford Vám nyní umožní udělat to samé!

Mít propojené vozidlo znamená, že Váš vůz Ford může v závislosti na jeho výbavě bezdrátově komunikovat s aplikacemi ve Vašem mobilním zařízení anebo s námi, našimi partnery a našimi poskytovateli služeb.

Váš vůz Ford je možné připojit prostřednictvím technologií Ford SYNC, Wi-Fi, AppLink či FordPass Connect. Více o těchto technologiích se můžete dozvědět v sekci Technologie na webu ford.cz. Informace o tom, jaké technologie jsou instalovány ve Vašem voze a jak tyto používat, naleznete v uživatelské příručce svého vozu.

Všechny digitální cesty jsou Vám otevřeny, koupíte-li si propojené vozidlo značky Ford.

O společnosti Ford

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. je odpovědná za informace získané z Vašeho propojeného vozidla a pro účely evropského práva na ochranu osobních údajů je správcem takových údajů.

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. je součástí Ford Motor Company Group. Seznam všech společností patřících do Ford Motor Company Group naleznete na internetové stránce.

Za některé aspekty zde popsaného zpracování údajů je primárně odpovědná naše mateřská společnost Ford Motor Company, která v tomto ohledu rovněž vystupuje jako správce údajů. V takových případech s námi bude společnost Ford Motor Company úzce spolupracovat na zajištění ochrany Vašich osobních údajů a Vašich souvisejících práv.

Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, pak užíváme-li zde pojmy jako „my“, „nás“ nebo „naše“, odkazujeme vždy na společnosti FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. nebo Ford Motor Company.

Zachování Vaší kontroly

Informace z Propjeného Vozidla jsou navázány na unikátní identifikační číslo Vašeho vozidla („VIN kód“), které lze spojit s Vaší osobou jako vlastníkem nebo uživatelem vozidla, a s dalšími identifikátory součástí vozidla. Více informací o tomto propojení naleznete v tomto dokumentu, přímo ve vozidle, v uživatelské příručce, v aplikaci FordPass (je-li dostupná) nebo se je můžete dozvědět dotazem na nás s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

Některé předvolby pro shromažďování Informací z Připojeného Vozidla můžete nastavit přímo v zábavním a informačním systému Vašeho vozidla. Pro zjištění dalších možností nastavení kontaktujte zákaznické centrum Ford.

E-mail: zakaznik@ford.com

Telefon: 800 367 329

Adresa: FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18276, IČO: 48589641

FordPass Connect

FordPass Connect je nejnovější způsob propojení vozidel Ford. FordPass Connect vycházející ze systému SYNC, Vám prostřednictvím modemu vestavěného do vozidla zpřístupňuje celou řadu nových funkcí. Systém FordPass Connect toho dokáže ještě mnohem více v případě, že jej spárujete s Vaším chytrým telefonem prostřednictvím aplikace FordPass. Pro podrobnosti navštivte FordPass a/nebo FordPass Podmínky.

FordPass Connect je vestavěný modem, který umožňuje připojení Vašeho Fordu k síti obdobně jako v případě mobilního zařízení se SIM kartou. Stejně jako ostatní součásti Vašeho vozidla, i modem FordPass Connect, společně se svojí SIM kartou, je do Vašeho vozidla instalován přímo ve výrobě.

Mnoho nejrůznějších systémů a technologií společně pracuje na tom, aby přinášely komfort a nejnovější dostupné funkce dané možností připojení. Poskytovatelé internetového připojení či mobilní operátoři mají velkou zásluhu na zajištění bezdrátové komunikace, na kterou všichni spoléháme. Systém FordPass Connect není výjimkou, a proto spolupracujeme se společností Vodafone jako naším poskytovatelem bezdrátové sítě pro mobilní sít využívanou systémem FordPass Connect.

Po připojení nám bude Vaše vozidlo zasílat pravidelná oznámení. Tato oznámení obsahují unikátní identifikační číslo SIM karty ve Vašem vozidle, VIN kód Vašeho vozu a elektrické sériové číslo jeho FordPass Connect modemu. Obdobně jako je tomu v případě mobilních zařízení nebo telefonů, i tato oznámení zajišťují rychlé a bezproblémové fungování systému v případě, že se rozhodnete propojit Vaše vozidlo prostřednictvím aplikace FordPass.

Systém FordPass Connect umožňuje zasílat nám Informace z Vašeho Propojeného Vozidla (podrobněji popsané níže) a umožňuje společnosti Ford Motor Company provádět na dálku aktualizace systémů a softwaru vozidla.

Při nákupu nového propojeného vozidla Ford Vám Váš prodejce vysvětlí, jak je možné Vaše vozidlo plně připojit a jak můžete využívat výhod, které Vám toto připojení nabízí. Při převzetí Vašeho nového vozu Váš prodejce zajistí, že nastavení konektivity vozidla je přizpůsobeno Vašim preferencím, a ukáže Vám rovněž jak připojení (de)aktivovat v závislosti na Vaší volbě.

Ať už budete připojeni jakkoliv, systém SYNC podléhá vždy zásadně výlučně Vaší kontrole. Způsob Vašeho připojení si můžete vždy nastavit přímo ve vozidle v nastavení konektivity, a to včetně určení rozsahu Informací z Propojeného Vozidla, které s námi chcete sdílet. Další informace o ovládacích prvcích vozidla naleznete ve Vaší uživatelské příručce.

Vezměte prosím na vědomí, že provedení změn v nastavení konektivity nebo přímo odpojení vozidla může mít vliv na kvalitu a dostupnost některých služeb.

Vzhledem k tomu, že vozidlo ukládá Vaše předvolby konektivity a veškerá do něj importovaná data, včetně Vašeho adresáře a případně propojených účtů FordPass, nezapomeňte, prosím, v případě, že si kdykoliv budete přát prodat nebo koupit vozidlo vybavené systémem FordPass Connect, provést tzv. Master Reset. Detailní návod k jeho provedení naleznete ve Vaší uživatelské příručce.

Wi-Fi Hotspot

Některá Vozidla vybavená systémem FordPass Connect mohou využívat bezdrátovou síť Vodafone k vytvoření Wi-Fi hotspotu ve vozidle. Aby bylo možné Váš Wi-Fi hotspot aktivovat, jsou některé údaje, včetně VIN kódu Vašeho vozidla a identifikátoru jeho SIM karty, poskytnuty společnosti Vodafone. Informace o způsobu, principech a zásadách zpracování Vašich osobních údajů společností Vodafone naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vodafone, které jsou dostupné při vytváření Vašeho účtu pro využití Wi-Fi hotspotu. Ačkoliv službu Vašeho Wi-Fi hotspotu a správu Vašeho účtu bude zajišťovat Vodafone, bude nás i přesto informovat v případě, že dojde k překonání stanovených hranic objemu využitých dat. Pokud jste spárovali systém FordPass Connect s aplikací FordPass, můžete si konkrétní objem využitých dat kdykoliv zobrazit přímo v aplikaci nebo ve Vašem vozidle. Více informací o službě Wi-Fi hotspotů naleznete na internetové stránce: https://internetinthecar.vodafone.com.

SYNC WI-FI

Jsme odhodláni neustále zlepšovat funkčnost a uživatelskou přívětivost systému SYNC ve vozidlech Ford. Ve snaze jej dále zlepšovat budeme pravidelně vydávat softwarové aktualizace, abychom vždy zajistili, že používáte nejnovější verzi systému SYNC a map a byli jste neustále v obraze.

Není-li Vaše vozidlo vybaveno systémem FordPass Connect, můžete získat aktualizace systému SYNC připojením k Vaší domácí nebo jiné Wi-Fi síti. Zajistit aktualizaci systému SYNC Vám může rovněž Váš prodejce.

Vždy, prosíme, využívejte důvěryhodné sítě a, s ohledem na skutečnost, že systém SYNC si pamatuje sítě, ke kterým jste se připojili, nezapomeňte vždy provést Master Reset, budete-li si přát Vaše vozidlo prodat.

AppLink

I v případě, že Vaše vozidlo není vybaveno systémem FordPass Connect, můžete své oblíbené mobilní aplikace propojit se systémem SYNC tak, abyste je mohli používat bezpečně i během řízení. Vaše mobilní zařízení poskytuje nezbytné datové připojení (mohou se tedy uplatnit příslušné datové poplatky) a systém SYNC Vám přitom dává kontrolu nad integrovanými zábavními a komunikačními funkcemi, včetně ovládání hlasem.

Systém SYNC si bude Vaše mobilní zařízení pamatovat, proto nezapomeňte vždy provést Master Reset, budete-li si přát Vaše vozidlo prodat nebo pokud si kupujete jiné ojeté vozidlo značky Ford.

Pokud byste si již nepřáli sdílet údaje o vozidle s mobilní aplikací nebo si je přejete přestat používat prostřednictvím systému SYNC, můžete své předvolby kdykoliv změnit v nastavení mobilní aplikace systému SYNC ve Vašem vozidle.

Jak poznáte, že jste připojeni?

Zajímáte-li se o nastavení konektivity Vašeho vozidla, existuje hned několik věci, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.

Můžete vždy zkontrolovat stavový řádek na obrazovce zábavního systému Vašeho vozidla pro případná upozornění a oznámení, a to včetně indikátoru síly signálu blízké Wi-Fi sítě nebo kvality mobilního signálu z Vašeho mobilního zařízení.

V některých vozidlech uvidíte níže zobrazené ikony indikující, že informace z Propojeného Vozidla, které mohou zahrnovat Vaši polohu, jsou Vozidlem přenášeny. 

Pokud je například Vaše vozidlo vybaveno systémy FordPass Connect a SYNC s instalovanou SYNC obrazovkou, pak jsou služby připojení vozidla indikovány následujícími ikonami:

alt

Indikace, že modem vozidla je aktivován a informace z Propojeného Vozidla, vyjma polohy, jsou přenášeny.

alt

Indikace přenášení polohy vozidla.

alt

Indikace aktivovaného modemu a přenášení jak informací z Propojeného Vozidla, tak jeho polohy. 

Vždy se prosím seznamte s konkrétním vybavením Vašeho vozidla. Informace o tom, jaké možnosti připojení jsou nainstalovány ve Vašem vozidle a jak poznat, která data jsou Vaším vozidlem přenášena, naleznete ve Vaší uživatelské příručce nebo kontaktuje Vašeho dealera.

Ve Vaší uživatelské příručce zároveň najdete také popis procesu pro odpojení vozidla. Vezměte prosím na vědomí, že provedení změn v nastavení konektivity nebo přímo odpojení vozidla může mít vliv na kvalitu a dostupnost některých služeb.

Sdílejte obezřetně! Sdílení vozidla nebo řízení sdíleného vozidla

Sdílíte-li své vozidlo s dalšími osobami, informujete je, prosím, o Vašich předvolbách konektivity. Například jim vysvětlete, kde naleznou informace nutné k připojení k Wi-Fi hotspotu vozidla nebo jak vypnou sdílení polohových a dalších údajů.

V aplikaci FordPass je možné vytvořit více než jeden účet a zároveň i k jednomu vozidlu lze připojit více účtů. Řídíte-li vozidlo s více než jedním propojeným účtem, budou mít uživatelé všech účtů přístup k:

 • poloze vozidla;
 • službě vozidlo dálkově nastartovat (v některých zemích, pouze v kombinaci s potřebnou výbavou), zamknout a odemknout; a
 • údajům o stavu vozidla (např. úrovni paliva).

V případě, že řídíte vozidlo s připojenou aplikací FordPass, budou mít přístup k totožným údajům a službám taktéž všichni uživatelé aplikace. 

Pokud se rozhodnete propojit svůj účet ve FordPass aplikaci s vozidlem, k němuž už je připojen jiný účet, bude Vaše jméno a žádost o propojení sdílena prostřednictvím aplikace FordPass s uživateli, kteří se s vozidlem propojili před Vámi. Tito uživatelé budou mít možnost Vaše připojení k vozidlu povolit nebo zamítnout.

Více o popsané problematice a o tom, jak zastavit sdílení údajů mezi vozidlem a aplikací FordPass naleznete zde.

Některá vozidla používají vyskakovací notifikace upozorňující řidiče na nastavení sdílení dat. Řidičům s neznámým mobilním zařízením může vyskočit oznámení upozorňující na aktuální nastavení sdílení dat nebo polohy vozidla. Mobilní zařízení je vozidlu „známým“ v případě, že bylo dříve propojeno se zábavním a informačním systémem vozidla, jako je např. systém SYNC. Tímto způsobem systém oznámí osobám, které jsou ve Vašem vozidle poprvé nebo které s Vaším vozidlem nejezdí natolik, aby došlo ke spárování, aktuální nastavení procesu sdílení dat. Nezapomeňte proto, že vedle zpětného nastavení polohy sedadla nebo zpětných zrcátek je vhodné rovněž znovu nastavit datové předvolby. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení změn v nastavení konektivity nebo přímo odpojení vozidla může mít vliv na kvalitu a dostupnost některých služeb.

Náš závazek vůči Vám

Zavazujeme se spravovat Vaše osobní údaje, včetně informací z Propojeného Vozidla, transparentně a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

Obecné zásady zpracování osobních údajů společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. naleznete zde.

Další informace o tom, jaké informace Vaše vozidlo shromažďuje a používá, naleznete také ve Vaší uživatelské příručce nebo v aplikaci FordPass (v závislosti na dostupnosti).

Vaše osobní údaje a informace z Propojeného Vozidla budeme zpracovávat pouze tehdy, budeme-li k tomu mít podle evropského práva na ochranu osobních údajů řádný právní titul. Takovým titulem může být:

 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Občas potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas. V takových případech máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Uzavření nebo plnění smlouvy s Vaší osobou. Tyto smlouvy mohou např. obsahovat podmínky, za kterých Vám FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. poskytuje přístup k aplikaci FordPass.
 • Věříme-li je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností.
 • V situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že jsou Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např.: abychom co nejvíce personalizovali Vaše zážitky s našimi produkty a službami a přizpůsobili jejich marketing; pro usnadnění předpokladů jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi; pro hodnocení kvality služeb Vám poskytovaných ze strany nás a našich dealerů a služeb poskytovaných našimi dodavateli nám nebo naším jménem; pro poskytování bezdrátových aktualizací systémů vozidla a řešení problémů a závad; v některých případech pro provádění vzdálené diagnostiky vozidla; v případě že vyvíjíme nové a vylepšené produkty, služby nebo obchodní a marketingové strategie; pro provádění průzkumů; pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů.
 • V některých případech můžeme používat Vaše osobní údaje, pokud věříme, že je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob nebo pro účely ve veřejném zájmu.

Informace z Propojeného Vozidla

Informace z Propojeného Vozidla jsou informace o stavu a výkonech Vašeho vozidla, jeho součástech a dílech a jejich stavu, a o způsobu, jakým je Vaše vozidlo provozováno a používáno, včetně toho, jak je řízeno, jeho polohy a údajů o prostředí, ve kterém je provozováno (např. informace o venkovní teplotě). Informace jsou typicky spárovány s VIN kódem Vašeho vozidla, který je možné spojit s Vaší osobou jako vlastníka nebo uživatelem vozidla. Níže jsou uvedeny druhy informací z Propojeného Vozidla, které shromažďujeme, a účely, pro které je v případě existence příslušného právního titulu, používáme:

V závislosti na úrovni připojení Vašeho vozidla, a v některých případech i Vašich předvolbách konektivity, mohou být zpracovávány pouze některé z uvedených kategorií Informací z Propojeného Vozidla a pouze pro některé účely. Ford může příslušná data anonymizovat a následně je tak používat pro jakékoliv účely.

Informace z Propojeného Vozidla zpracováváme za použití nejmodernějších analytických metod, a to za účelem zajištění kvality našich služeb a vyvození pro níže uvedené účely vhodných a užitečných závěrů.

Kategorie Informací z Připojeného Vozidla Příklady údajů
Jak jsou používány Fordem?
Údaje o vozidle
VIN kód, hardwarové modely a čísla dílů, stav systémů vozidla (např. provozních kapalin, tlaku v pneumatikách a zámků), údaje z tachografu a další informace o výkonu vozidla a jeho projevech.

Pro poskytování služeb konektivity a připojení; pro lepší diagnostiku problémů s výkonem vozidla a jejich řešení; pro účely vzdálené diagnostiky; pro hodnocení a zlepšování našich výrobků; a pro nabízení produktů a služeb přizpůsobených Vám na míru.

Údaje o vozidle nám mohou být přenášeny dálkově systémy FordPass Connect nebo AppLink, přes Wi-Fi nebo je můžeme získat přímo při fyzickém servisu vozidla.

Údaje o řízení a jízdním stylu
Údaje o rychlosti, použití plynu, brzd, zatáčení, užití bezpečnostních pásů a dalších obdobných informacích vypovídajících o používání vozidla.

Pro poskytování služeb konektivity a připojení; pro hodnocení a zlepšování našich výrobků; pro lepší diagnostiku problémů s výkonem vozidla a jejich řešení; pro poskytování služeb takové informace vyžadujících jako např. pro nabídky na slevy pojištění vozidla poskytované Vaší pojišťovnou (v závislosti na dostupnosti); a pro nabízení produktů a služeb přizpůsobených Vám na míru.Údaje o řízení nám mohou být přenášeny dálkově systémy FordPass Connect nebo AppLink.

Údaje o palubních službách  Údaje o připojení přes Wi-Fi nebo mobilní sít; verzích softwaru a firmwaru vozidla jako např. systému SYNC; o výkonu a použití systémů a palubních technologií jako jsou navigace, zábavní systém, párování telefonu/Bluetooth, nastavení klimatizace, pozice sedadel a systému SYNC; změny nastavení konektivity.

Za účelem poskytování služeb konektivity a připojení; pro lepší diagnostiku problémů s výkonem vozidla a jejich řešení; pro účely vzdálené diagnostiky; pro hodnocení a zlepšování našich výrobků; a pro nabízení produktů a služeb přizpůsobených Vám na míru.

Údaje o palubních službách nám mohou být přenášeny dálkově systémy FordPass Connect, AppLink, přes Wi-Fi nebo je můžeme získat přímo při fyzickém servisu vozidla.

Údaje o přesné poloze 

Údaje o zeměpisné šířce a délce jsou shromažďovány v reálném čase.

Tyto údaje mohou být použity pro určení přesné polohy Vašeho vozidla nebo zařízení, směru jízdy a rychlosti.

Za účelem poskytování služeb konektivity (např. Live Traffic); pro lepší diagnostiku problémů s výkonem vozidla a jejich řešení; pro účely vzdálené diagnostiky; pro hodnocení a zlepšování našich výrobků; a pro nabízení produktů a služeb přizpůsobených Vám na míru.

Údaje o přesné poloze mohou být používány pro nabízení produktů a služeb přizpůsobených Vám na míru. Údaje o přesné poloze jsou nám přenášeny dálkově systémy FordPass Connect nebo AppLink.

Upozornění na stav připojení

Modem pravidelně odesílá zprávy pro udržení připojení k telekomunikační síti. Tyto zprávy obsahuji údaje identifikující Vaše vozidlo a jeho SIM kartu a dále elektronické sériové číslo modemu. Mobilní operátoři mohou mít přístup k dalším dodatečným informacím, např. identifikaci věže mobilní sítě.

Poznámka: Systém FordPass Connect zasílá tyto informace neustále, až do deaktivaci SIM karty. Další informace Vám poskytne naše Zákaznické centrum.

Pro ověření, zda je systém FordPass Connect schopen odesílat a přijímat data prostřednictvím telekomunikační sítě.

Upozornění na stav připojení jsou Fordu přenášena dálkově systémem FordPass Connect.

Informace o bezdrátových aktualizacích
Údaje o aktuální verzi firmwaru a softwaru systému FordPass Connect a další technické specifikace spojené s konkrétním modemem nebo jinými moduly/systémy.

Pro zajištění nejnovějších aktualizací a verzí systému FordPass Connect, modulů vozidla a dalších systémů.

Informace o bezdrátové komunikaci jsou nám přenášeny dálkově systémem FordPass Connect nebo přes Wi-Fi. 

Výše popsané informace z Propojeného Vozidla můžeme rovněž používat pro:

 • zjištění, zda je systém FordPass plně připojen, a není-li tomu tak, kontaktování Vás s informacemi o našich službách konektivity. Avšak takto budeme postupovat pouze v případě, že jste nám udělili souhlas se zasíláním marketingových sdělení.
 • plnění Vašich požadavků (např. umožnění poskytování služeb prostřednictvím aplikace FordPass);
 • spravování a zlepšování našich obchodních a dalších vztahů s Vámi;
 • hodnocení kvality námi poskytovaných služeb a služeb poskytovaných nám nebo za nás našimi dodavateli;
 • řešení Vašich dotazů;
 • zlepšení porozumění, vývoje a úprav našich produktů, procesů služeb a marketingových strategií; a
 • plnění našich právních a regulatorních povinností, reakce na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.

Dovoluje-li to právní úprava, můžeme za účelem usnadnění výše popsaných účelů kombinovat a, za použití automatizovaných způsobů zpracování, analyzovat informace z Propojeného Vozidla s dalšími údaji, které o Vás držíme. Uvedené může zahrnovat např. analýzu údajů z diagnostiky vozidla, provádění svolávacích akcí, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikace produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

V některých výjimečných případech mohou mít pro Vás námi přijatá automatizovaná rozhodnutí právní nebo jiné obdobné důsledky. Taková automatizovaná rozhodnutí o Vás budeme proto činit pouze tam, kde:

 • jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • jsou dovolena zákonem; nebo
 • nám dáte s automatizovaným zpracováním souhlas.

Můžete nás kontaktovat za účelem zjištění více informací o automatizovaném rozhodování a v některých případech i namítání našeho používání automatizovaného rozhodování nebo se žádostí o jeho přezkoumání člověkem.

Zabezpečení údajů o vozidla

Nikdo nemůže zaručit naprosto bezpečný přenos dat přes veřejně dostupnou sít internet. Kybernetickou bezpečnost nicméně bereme my, jakož i naši dodavatelé a partneři velice vážně.

Používáme řadu technických, administrativních a fyzických bezpečnostních opatření za účelem ochrany a udržení zabezpečení, integrity a dostupnosti Informací z Propojeného Vozidla.

Kybernetická bezpečnost vozidla

Ford má tým zabývající se kybernetickým zabezpečením vozidla a zavádí různá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně informací z Propojeného vozidla. Tato opatření zahrnují např. omezení přístupu za účelem zabránění zbytečnému nebo neoprávněnému přístupu k Informacím z Propojeného Vozidla nebo bezpečnostní opatření typu kontrolních součtů/hashování či šifrování dat. 

Aktivně se účastníme několika společných obchodních fór zaměřených na řešení technických otázek souvisejících s kyberbezpečností vozidel. Kromě odborníků na bezdrátovou bezpečnost vozidel spolupracujeme rovněž s organizacemi patřícími do širší komunity odborníků na kybernetickou bezpečnost a poznatky získané v tomto širším odvětví se snažíme v maximální možné míře aplikovat i v segmentu osobních vozidel. 

Ford je také hrdý na skutečnost, že je zakládajícím členem Centra pro analýzu sdílení údajů v oblasti automobilového průmyslu (Automotive Information Sharing Analysis Center - Auto-ISAC) řešícího problémy se sdílením dat související. Centrum Auto ISAC slouží jako centrum pro výrobce automobilů, dodavatele a další účastníky trhu ke sdílení poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti, pro vzájemnou koordinaci a možnost reakcí na aktuální kybernetické hrozby.

Přenosy a sdílení údajů

Informace z Propojeného Vozidla můžeme poskytnout následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti a jiní poskytovatelé informačních technologií;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali, nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • prodejcům a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut produkt či služba, včetně poskytovatele mobilní sítě Vodafone;
 • odborným poradcům;
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jejich podstatnou část; a
 • společnostem náležejícím do skupiny Ford Motor Company, jejichž seznam naleznete na https://www.ford.eu/ford-group-companies.

Když sdílíme Vaše osobní údaje, ubezpečujeme se, že tyto jsou poskytovány pro účely slučitelné s účely popsanými v tomto dokumentu.

Vaše osobní údaje mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (včetně společnosti Ford Motor Company v USA).

Země, do kterých předáváme Vaše osobní údaje, nemusí být Evropskou komisí považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V důsledku toho se při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP zavazujeme činit tak v souladu s příslušnými právními předpisy. Například tak můžeme být povinni zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Ford Vaše osobní údaje při předávání mimo EHP, nebo máte zájem o získání kopie bezpečnostních záruk námi užívaných za účelem ochrany Vašich osobních údajů při jejich předávání, kontaktuje prosím Ford na adrese FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., P. O. BOX 14, 187 00 PRAHA - KARLÍN. 

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění účelů uvedených výše. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro splnění účelu pro který jste nám je předali nebo jsme je shromáždili; 
 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo 
 • příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.

Pokud jsou údaje používány pro více než jeden účel, ponecháme si údaje, dokud neuplyne doba zpracování pro poslední z účelů.

Jakmile již nebudeme informace z Propojeného Vozidla dále potřebovat, budou buďto nevratně anonymizovány nebo zničeny.

Pro více informací o době uchovávání Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte na adrese uvedené níže.

Vaše práva a jak nás kontaktovat

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často označováno jako právo na přenositelnost údajů).

Doporučujeme, abyste nás kontaktovali za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů, dojde-li k jejich změně nebo pokud údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost týkající se způsobu jakým Ford nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás, abychom Vám mohli pomoci s řešením Vašeho problému. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, primárně kontaktuje společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. na adrese:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
P. O. BOX 14
187 00 PRAHA - KARLÍN

Zároveň můžete kontaktovat i přímo společnost Ford Motor Company na čísle +001- 800-392-3673, 800-232-5952, nebo na adrese 

Customer Relationship Center
P.O. Box 6248 
Dearborn, MI 48126 USA 

Můžete zároveň kontaktovat našeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese

DPeurope@ford.com.

Změny tohoto upozornění

Toto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaše práva (např. právo vznést námitku).

Top