DOTACE NA KOUPI ELEKTROMOBILŮ

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Národní rozvojovou bankou rozjíždí na podporu elektromobility nový dotační projekt „Záruka Elektromobilita – I. Výzva“

Ford Mustang Mach-E and Ford E-Transit parked near EV charger

Podpora je určená pro malé, střední i velké podnikatelské subjekty, které nejsou vlastněny územně správními celky. Vztahuje se na nové osobní elektromobily (M1) s pořizovací cenou do 1,5 mil. Kč bez DPH a nákladní elektromobily (N1, N2 s hmotností do 4,25 t) s pořizovací cenou do 2,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládané datum zahájení je v březnu 2024 a konec příjmů žádostí je 30. září 2025.

Podpora je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr v kombinaci s finančním příspěvkem. Příjemci podpory může být poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo:

  • Pro osobní elektromobily až 200 000 Kč
  • Pro nákladní vozy elektromobily N1 až 250 000 Kč, pro kategorii N2 až 400 000 Kč

Minimální délka držení vozidla je 24 měsíců.

V kombinaci s pořízením vozidla lze získat také podporu na dobíjecí neveřejnou stanici.

Více informací o dotačním projektu najdete zde.